VietinBank AMC tuyển dụng chính thức 06 nhân viên mới

     - Thời gian thử việc, 06 nhân viên đã học tập các quy trình, nội quy Công ty, văn hoá VietinBank, trực tiếp tham gia định giá cùng nhân viên cũ. Từng nhân viên luôn ý thức, trách nhiệm trong công việc, tạo không khí đoàn kết chung cho toàn Công ty.

Hinh trao HD chinh thuc (640).JPG

Ông Đào Ngọc Hùng - Phó Giám đốc phụ trách (bìa phải) trao HĐLĐ cho 06 nhân viên 

    - Vào ngày 19/6/2011, Ông Đào Ngọc Hùng - Phó Giám đốc phụ trách Công ty chính thức trao hợp đồng lao động cho 06 nhân viên Phòng Quản lý và Khai thác tài sản và động viên từng nhân viên quyết tâm, nỗ lực hoàn thành tốt công việc được giao.

    - Qua đó, Công ty từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp đối với từng ngiệp vụ kinh doanh, hoạt động của mình (Định giá tài sản bảo đảm, cho thuê tài sản, tiếp nhận nợ, xử lý nợ, tài sản, mua bán nợ, đấu giá tài sản, …). Toàn thể nhân viên quyết tâm xây dựng và phát triển Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản ngày càng vững mạnh trong hệ thống Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.