QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN

QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN

     VietinBank AMC nhận thực hiện quản lý tài sản, kho hàng, tài sản bảo đảm cho các Chi nhánh VietinBank và Khách hàng thông qua việc:

- Quản lý tài sản là trụ sở chi nhánh, phòng giao dịch, điểm đặt ATM;

- Quản lý kho hàng, tài sản bảo đảm;

- Quản lý và khai thác tài sản cho Khách hàng theo yêu cầu.

      VietinBank AMC có đội ngũ nhân viên quản lý tài sản/giám sát kho nhiều kinh nghiệm thực tế, đồng thời thường xuyên được tham dự các khoá đào tạo, tập huấn về quản lý tài sản, kho hàng để nâng cao tính chuyên nghiệp, đáp ứng được nhu cầu của các Chi nhánh/Đơn vị VietinBank và Khách hàng.