ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN

ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN

     Nghiệp vụ định giá tài sản trong hệ thống VietinBank của VietinBank AMC nhằm hỗ trợ cho Chi nhánh VietinBank và Khách hàng xác định được giá trị thực tế của tài sản theo giá thị trường, mang tính độc lập, khách quan, tách bạch giữa khâu định giá và cho vay, đảm bảo tính an toàn cho hệ thống.

Thông báo định giá tài sản của VietinBank AMC sẽ giúp Chi nhánh VietinBank/ Khách hàng xác định được giá trị tài sản của mình phù hợp nhất với thị trường vì được hình thành trên cơ sở:

- Hệ thống cơ sở dữ liệu giá phong phú và đa dạng, luôn cập nhật thông tin giao dịch, sát giá thị trường.

- Đội ngũ nhân viên định giá chuyên nghiệp, năng động, được đào tạo đúng chuyên môn, tận tâm và tuân thủ đúng quy trình, quy định của pháp luật.

- Quy trình định giá khoa học, chuyên nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyên nghiệp hoá công việc đảm bảo chất lượng và hiệu quả cao nhất

      - Thông báo định giá thể hiện đầy đủ những thông tin cũng như hình ảnh về tài sản. Thời gian định giá không quá 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và đi khảo sát thực tế tài sản.