TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ NỢ, TÀI SẢN

TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ NỢ, TÀI SẢN

     VietinBank AMC thực hiện tiếp nhận và xử lý nợ, tài sản với các phương pháp xử lý linh hoạt như tư vấn cách thức xử lý nợ, tài sản; tìm kiếm khách hàng mua tài sản; trực tiếp tiếp nhận khoản nợ từ Chi nhánh/Đơn vị VietinBank để xử lý có hiệu quả và chuyên nghiệp. Ngoài ra, VietinBank AMC còn làm đầu mối hỗ trợ bán nợ, tài sản theo thỏa thuận, bán qua Trung tâm xử lý tài sản bảo đảm VietinBank AMC, VietinBank AMC tổ chức đấu giá hoặc VietinBank AMC mua tài sản xử lý nợ.

     Đặc biệt với một bộ máy chuyên nghiệp, VietinBank AMC đảm bảo sẽ phục vụ tối đa nhu cầu xử lý nợ, tài sản, góp phần giảm thiểu nợ xấu, lành mạnh và minh bạch hóa tình hình tài chính, đảm bảo phát triển an toàn và vững bền của các Chi nhánh/Đơn vị VietinBank.