Thông báo tuyển dụng nhân sự xử lý nợ

VietinBank AMC là Công ty con, 100% vốn của VietinBank AMC cần tuyển nhân sự:

VỊ TRÍ

SỐ LƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

YÊU CẦU

Chuyên viên Quản lý Hệ thống

(Mã vị trí: AMC-CV.QLHT)

Hà Nội: 02 người

- Thực hiện các báo cáo quản trị danh mục Khoản nợ và báo cáo kết quả thu hồi nợ toàn hệ thống theo mảng nghiệp vụ phụ trách.

- Theo dõi, đôn đốc kế hoạch, giám sát tiến độ thu hồi các khoản nợ đã được cấp thẩm quyền phê duyệt và lập báo cáo.

- Đối chiếu xác nhận kết quả thu hồi nợ với Chi nhánh; phối hợp với Phòng Kế toán Tài chính làm lệnh chuyển tiền thu nợ cho các Chi nhánh VietinBank.

- Đầu mối xây dựng chính sách thúc đẩy kế hoạch và xử lý nợ và soạn thảo các văn bản liên quan đến quản lý hoạt động của phòng.

- Quản lý luồng văn bản đi/đến của phòng, công tác hành chính, lưu trữ hồ sơ khoản nợ.

- Hỗ trợ trình ký tờ trình/văn bản cho các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Hỗ trợ công tác hành chính, tổng hợp khác theo phân công từng thời kỳ.

- Tốt nghiệp đại học trở lên hệ chính quy, chuyên ngành Luật, Kinh tế, Tài chính.

- Am hiểu về pháp luật liên quan đến lĩnh vực xử lý (Luật Dân sự, Kinh tế, Thương mại và Tổ chức tín dụng) và vận dụng pháp luật.

- Am hiểu các dịch vụ, sản phẩm của Công ty và Ngân hàng.

- Kiến thức về quy định, quy trình nghiệp vụ XLN.

- Có kinh nghiệm công tác 01 năm tại vị trí tương đương.

Chuyên viên xử lý nợ Khách hàng lớn

(Mã vị trí: AMC-CV.XLN-KHL)

 

Hà Nội: 02 người

HCM: 02 người.

- Trực tiếp quản lý, xây dựng phương án thu hồi nợ đối với danh mục khách hàng lớn theo sự phân giao của Ban Lãnh đạo trên nguyên tắc tối đa hóa lợi ích của NHCT/VietinBankAMC.

- Thẩm định các phương án xử lý  nợ vượt thẩm quyền trước khi trình lên Ban Tổng Giám đốc phê duyệt.

- Chủ động và/hoặc phối hợp với các đơn vị/bộ phận, nhóm nghiệp vụ khác đánh giá khả năng thu hồi các khoản nợ để:

   + Đề xuất ý kiến về các vấn đề liên quan đến việc xử lý và thu hồi nợ.

   + Tư vấn cho cấp lãnh đạo và/hoặc bên thứ ba về các vấn đề liên quan đến việc xử lý và thu hồi nợ.

- Tổ chức thực hiện các phương án xử lý nợ sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Đánh giá tính khả thi phương án trả nợ của khách hàng (Hoạt động kinh doanh, nguồn tài chính cá nhân, gia đình, bên thứ 3); Kiểm tra, đánh giá, thẩm định thực trạng tài sản nhằm đảm bảo Phương án xử lý tài sản khả thi.

- Cập nhật báo cáo Cán bộ quản lý (CBQL) về kết quả xử lý nợ theo định kỳ tháng/quý/năm hoặc theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

- Thực hiện các công việc khác theo Phân công của Lãnh đạo Phòng.

- Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học trở lên hệ chính quy chuyên ngành Luật, Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng.

- Có kinh nghiệm xử lý nợ tại các tổ chức tín dụng tối thiểu từ 03 năm trở lên.

- Hiểu biết về pháp luật liên quan đến lĩnh vực xử lý nợ, tài chính ngân hàng, đầu tư, kinh doanh bất động sản và vận dụng pháp luật.

- Am hiểu các dịch vụ, sản phẩm của Công ty. Kiến thức về quy định, quy trình nghiệp vụ XLN.

- Có kiến thức tốt về quy định, quy trình nghiệp vụ xử lý nợ;

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng và thuyết phục.

- Kỹ năng làm việc nhóm và giải quyết vấn đề.

- Kỹ năng phân tích tổng hợp.

- Kỹ năng xây dựng phương án.

- Kỹ năng tác động và gây ảnh hưởng đến người khác (quan hệ tốt với cơ quan NN)

- Kỹ năng tìm kiếm khách hàng và bán tài sản.

- Khách quan, trung thực, có đạo đức nghề nghiệp

- Ưu tiên: Ứng viên có kiến thức về tài chính doanh nghiệp và có kinh nghiệm về xử lý nợ lớn tại các tổ chức tín dụng.

Chuyên viên Tố tụng

(Mã vị trí: AMC-CV.XLN-TT)

Hà Nội: 02 người

HCM: 02 người.

- Xây dựng, điều chỉnh và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý nợ đối với từng khoản nợ trên nguyên tắc tối đa hóa lợi ích của NHCT/ VietinBankAMC;
- Tổ chức thực hiện các phương án xử lý nợ sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

   + Thực hiện biện pháp tố tụng dân sự: Tiến hành chuẩn bị khởi kiện; tham gia tố tụng tại tòa án; yêu cầu thi hành án đối với các khoản nợ đã có bản án/quyết định có hiệu lực pháp luật đến giai đoạn kê biên tài sản thành công;

   + Thực hiện và/hoặc phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của NHCT tham gia giải quyết vụ án hình sự (nếu có);

   + Phối hợp với các đơn vị/bộ phận, nhóm nghiệp vụ khác thực hiện các biện pháp xử lý nợ và các phát sinh trong quá trình xử lý khoản nợ.

- Cập nhật báo cáo Cán bộ quản lý (CBQL) về kết quả xử lý nợ theo định kỳ tháng/quý/năm hoặc theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

- Hỗ trợ việc lựa chọn thuê Luật sư bên ngoài để tư vấn cho Ngân hàng liên quan tới lĩnh vực tố tụng, giải quyết tranh chấp, khiếu nại khi được yêu cầu theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng.

- Thực hiện các công việc khác theo Phân công của Lãnh đạo Phòng.

- Tốt nghiệp đại học trở lên hệ chính quy, có bằng Đại học Đại học Luật, Kinh tế, Tài chính – Ngân hàng.

- Am hiểu về pháp luật liên quan đến lĩnh vực xử lý (Luật Dân sự, Kinh tế, Thương mại và Tổ chức tín dụng) và vận dụng pháp luật;

- Am hiểu các dịch vụ, sản phẩm của Công ty.

- Kiến thức về quy định, quy trình nghiệp vụ XLN

- Ứng viên đã có kinh nghiệm xử lý nợ, tố tụng tại các tổ chức tín dụng tối thiểu từ 02 năm trở lên.

- Kỹ năng đàm phán, thương lượng với khách hàng.

- Kỹ năng thuyết trình.

- Kỹ năng tranh tụng và giải quyết vấn đề.

- Kỹ năng phân tích tổng hợp.

- Kỹ năng xây dựng phương án.

- Khách quan, trung thực, có đạo đức nghề nghiệp

- Ưu tiên: Ứng viên là luật sư hoặc đã từng công tác trong các cơ quan tố tụng

Chuyên viên xử lý nợ KHDN/KHCN

(Mã vị trí: AMC-CV.XLN-KHDN/ KHCN)

Hà Nội: 04 người

HCM: 02 người.

- Xây dựng, điều chỉnh và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý nợ đối với từng khoản nợ/tài sản đảm bảo trên nguyên tắc tối đa hóa lợi ích của NHCT/VietinBankAMC;            
- Chủ động và/hoặc phối hợp với các đơn vị/bộ phận, nhóm nghiệp vụ khác đánh giá khả năng thu hồi các khoản nợ để:

+ Đề xuất ý kiến về các vấn đề liên quan đến việc xử lý và thu hồi nợ.

+ Tư vấn cho cấp lãnh đạo và/hoặc bên thứ ba về các vấn đề liên quan đến việc xử lý và thu hồi nợ.

- Tổ chức thực hiện các phương án xử lý nợ sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Đánh giá tính khả thi phương án trả nợ của khách hàng (Hoạt động kinh doanh, nguồn tài chính cá nhân, gia đình, bên thứ 3); Kiểm tra, đánh giá, thẩm định thực trạng tài sản nhằm đảm bảo Phương án xử lý tài sản khả thi.

- Cập nhật báo cáo Cán bộ quản lý (CBQL) về kết quả xử lý nợ theo định kỳ tháng/quý/năm hoặc theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

- Thực hiện các công việc khác theo Phân công của Lãnh đạo Phòng

- Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học trở lên hệ chính quy chuyên ngành Luật, Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng.

- Có kinh nghiệm xử lý nợ, thu giữ và xử lý tài sản tại các tổ chức tín dụng tối thiểu từ 02 năm trở lên.

- Hiểu biết về pháp luật liên quan đến lĩnh vực xử lý nợ, tài chính ngân hàng, đầu tư, kinh doanh bất động sản và vận dụng pháp luật.

- Am hiểu các dịch vụ, sản phẩm của Công ty. Kiến thức về quy định, quy trình nghiệp vụ XLN.

- Có kiến thức tốt về quy định, quy trình nghiệp vụ xử lý nợ;

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng và thuyết phục.

- Kỹ năng phân tích tổng hợp.

- Kỹ năng xây dựng phương án.

- Kỹ năng tìm kiếm khách hàng và bán tài sản.

- Khách quan, trung thực, có đạo đức nghề nghiệp

Chuyên viên xử lý nợ điện thoại

(Mã vị trí: AMC-CV.XLN-CALL)

(CALL – gọi điện thu nợ)

Hà Nội: 02 người

- Tiếp nhận danh mục khách hàng (KH)

Thực hiện các cuộc gọi thu nợ khách hàng qua điện thoại theo đúng số lượng được phân bổ, tuân thủ kịch bản cuộc gọi theo đúng quy định;

- Nắm bắt thông tin khách hàng nhằm hỗ trợ Đơn vị sử dụng dịch vụ tiếp cận, giao tiếp và tương tác với khách hàng ngay khi cần, duy trì liên lạc, mối quan hệ với khách hàng để thực hiện việc thu nợ.

- Ghi nhận ý kiến khách hàng và truyền đạt các ý kiến, nguyện vọng, vướng mắc của khách hàng gửi Đơn vị sử dụng dịch vụ (nếu có)

- Cập nhật kết quả, gửi báo cáo định kỳ theo yêu cầu.

- Tham gia các buổi đào tạo để nâng cao chất lượng dịch vụ của Công ty tổ chức.

- Ứng viên: nữ

- Tuổi: không quá 40 tuổi,

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên;

- Giao tiếp, thuyết phục tốt, có kinh nghiệm liên quan đến việc quản lý, chăm sóc khách hàng;

- Cẩn thận, tuân thủ và nguyên tắc trong công việc;

- Sức khoẻ tốt, giọng nói rõ ràng/dễ nghe;

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thu nợ tín chấp/thẻ...

Chuyên viên xử lý nợ địa bàn

(Mã vị trí: AMC-CV.XLN-FIELD)

(FIELD – xử lý nợ địa bàn)

Hà Nội: 02 người

- Tiếp nhận và quản lý các hồ sơ khách hàng theo danh mục.

- Làm việc trực tiếp với khách hàng theo danh mục hồ sơ quản lý để thực hiện thu hồi nợ.

- Soạn thảo và gửi các tài liệu, văn bản cho khách hàng/ các đơn vị liên quan để thực hiện mục đích thu hồi nợ.

- Thực hiện quản trị danh mục, lập các báo cáo theo yêu cầu.

- Cập nhật kết quả, gửi báo cáo định kỳ theo yêu cầu.

- Trình độ học vấn:

+ Tốt nghiệp Đại học.

+ Một số địa bàn khó tìm đối tác dịch vụ: Cao đẳng trở lên theo quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả lựa chọn đối tác dịch vụ.

- Có kinh nghiệm, chuyên môn, nghiệp vụ ở vị trí liên quan (ưu tiên).

- Hiểu biết, có kiến thức về các điều luật, pháp lý.

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt

- Kỹ năng xử lý tình huống và linh hoạt, khéo léo.

- Có khả năng chịu được áp lực công việc.

Luôn có thái độ lịch sự, hòa nhã.

CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ:

  • Cơ hội thăng tiến, tạo điều kiện để phát huy tối đa khả năng;
  • Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thách thức;
  • Liên tục được đào tạo về kiến thức và các kỹ năng trên mọi lĩnh vực của ngân hàng;
  • Thưởng: được thưởng ít nhất hàng năm 03 tháng lương;
  • Chế độ nghỉ mát 5 triệu đồng/năm;
  • Đồng phục 5 triệu đồng/năm.

THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ: Đến hết ngày 12/02/2024.

HỒ SƠ:

  1. Phiếu Thông tin ứng viên có dán ảnh (theo mẫu download tại website VietinBankAMC.vn);
  2. VietinBank AMC chỉ thông báo lịch thi đối với ứng viên đủ điều kiện dự tuyển (qua điện thoại và email);
  3. VietinBank AMC không nhận hồ sơ của ứng viên đã dự thi vào cùng vị trí tuyển dụng của VietinBank AMC trong thời gian 06 tháng gần nhất nhưng không trúng tuyển.

ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ:

KV Hồ Chí Minh: 76 Nguyễn Văn Cừ, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM; ĐT: (028) 6267 2020. Hoặc scan hồ sơ gửi về địa chỉ email: amc@vietinbankamc.vn.

KV Hà Nội: 46A Tăng Bạt Hổ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội; ĐT: 0816162556. Hoặc scan hồ sơ gửi về địa chỉ email: amc-hn@vietinbankamc.vn.