Vietinbank AMC

  • Thẩm định và định giá tài sản: Bất động sản, động sản, ...

  • Tiếp nhận và xử lý nợ, tài sản: Trung tâm xử lý tài sản bảo đảm

  • Cho thuê tài sản: Kho bãi, phương tiện vận tải, ...

  • Quản lý và khai thác tài sản, quản lý kho hàng, tài sản bảo đảm, ...

  • Mua bán nợ của các Tổ chức tín dụng khác, Công ty AMC khác

TÌM KIẾM TÀI SẢN
THỐNG KÊ WEBSITE
  • Tổng lượt truy cập: 4.495.410  -  Đang online: 89