Vietinbank AMC

Ngày đăng tin: 17-05-2017
Quyền sử dụng đất tại phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương (địa chỉ cũ: xã Hòa Lợi, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương)
Tên tài sản :
Đấu giá Quyền sử dụng đất tại phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương (địa chỉ cũ: xã Hòa Lợi, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương)
  • Ngày hết hạn đăng ký đấu giá: Lúc 11:00, ngày 15/06/2017
  • Thời gian dự kiến đấu giá: Lúc 9:00 , ngày 20/06/2017
  • Địa điểm đấu giá: Số 76 Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM.
  • Hướng tài sản:
  • Vị trí tài sản:
  • Tình trạng pháp lý: Đầy đủ

Chi tiết tài sản

Theo Giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành: BC 815758, số vào sổ CH 01638 do UBND huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương cấp ngày 25/8/2010; cập nhật chuyển mục đích sử dụng đất do Giám đốc Văn phòng đăng ký QSD đất huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương ký ngày 15/9/2010:

- Thửa đất số 1446; tờ bản đồ số 36;

- Diện tích đất: 1.674,16 m2 (bằng chữ: Một ngàn sáu trăm bảy mươi bốn phẩy mười sáu mét vuông).

- Mục đích sử dụng đất:

+ Đất trồng cây lâu năm (CLN): 164,16 m2; thời hạn sử dụng: Đến tháng 10/2043.

+ Đất ở tại nông thôn: 1.510 m2; thời hạn sử dụng: Lâu dài.

- Hình thức sử dụng đất: Sử dụng riêng: 1.674,16 m2; sử dụng chung: Không.

 - Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất 150 m2; công nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất 1.524,16 m2.
Khách hàng có nhu cầu xin liên hệ:
Đã đấu giá thành;
Loading ...
Ý KIẾN / BẠN MUỐN MUA TÀI SẢN NÀY ?
(*)
(*)


(*)
TÀI SẢN ĐẤU GIÁ CÙNG LOẠI