Vietinbank AMC

Ngày đăng tin: 06-12-2016
02 Quyền sử dụng đất tại phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (địa chỉ cũ: Phường Phú Mỹ, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương)
Tên tài sản :
Đấu giá 02 Quyền sử dụng đất tại phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (địa chỉ cũ: Phường Phú Mỹ, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương)
Giá khởi điểm :
7.156.350.000 đồng (Đã bao gồm thuế VAT)
Tiền đặt trước :
715.635.000 đồng
Phí tham gia đấu giá :
500.000 đồng
  • Ngày hết hạn đăng ký đấu giá: Lúc 11:00, ngày 09/01/2017
  • Thời gian dự kiến đấu giá: Lúc 9:00 , ngày 12/01/2017
  • Địa điểm đấu giá: Số 76 Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM.
  • Hướng tài sản:
  • Vị trí tài sản:
  • Tình trạng pháp lý: Đầy đủ

Chi tiết tài sản

1. Theo Giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành: BĐ 886180, số vào sổ CH 02136 do UBND thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cấp ngày 28/01/2011:

- Thửa đất số 1285; tờ bản đồ số 06-2;

- Diện tích đất: 1.591 m2 (bằng chữ: Một ngàn năm trăm chín mươi một mét vuông).

- Mục đích sử dụng đất:

+ Đất trồng cây hàng năm khác: 291 m2; thời hạn sử dụng: Đến tháng 7/2019.

+ Đất ở tại đô thị: 1.300 m2; thời hạn sử dụng: Lâu dài.

- Hình thức sử dụng đất: Sử dụng riêng: 1.591 m2; sử dụng chung: Không.

- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất 1.300 m2; Nhà nước công nhận QSD đất 291 m2.

2. Theo Giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành: BĐ 886181, số vào sổ CH 02137 do UBND thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cấp ngày 28/01/2011:

- Thửa đất số 1286; tờ bản đồ số 06-2;

- Diện tích đất: 1.591 m2 (bằng chữ: Một ngàn năm trăm chín mươi một mét vuông).

- Mục đích sử dụng đất:

+ Đất trồng cây hàng năm khác: 391 m2; thời hạn sử dụng: Đến tháng 7/2019.

+ Đất ở tại đô thị: 1.200 m2; thời hạn sử dụng: Lâu dài.

- Hình thức sử dụng đất: Sử dụng riêng: 1.591 m2; sử dụng chung: Không.

- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất 1.200 m2; Nhà nước công nhận QSD đất 391 m2
Khách hàng có nhu cầu xin liên hệ:
Đã đấu giá thành;
Loading ...
Ý KIẾN / BẠN MUỐN MUA TÀI SẢN NÀY ?
(*)
(*)


(*)
TÀI SẢN ĐẤU GIÁ CÙNG LOẠI