Vietinbank AMC

Ngày đăng tin: 29-07-2016
05 QSDĐ và TSGLVĐ tại xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, TP.HCM và 01 QSDĐ và TSGLVĐ tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM
Tên tài sản :
Đấu giá 05 QSDĐ và TSGLVĐ tại xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, TP.HCM và 01 QSDĐ và TSGLVĐ tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM
  • Ngày hết hạn đăng ký đấu giá: Lúc 11:00, ngày 29/08/2016
  • Thời gian dự kiến đấu giá: Lúc 9:00 , ngày 31/08/2016
  • Địa điểm đấu giá: Số 76 Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM.
  • Hướng tài sản:
  • Vị trí tài sản:
  • Tình trạng pháp lý:

Chi tiết tài sản

1. TSBĐG1: Quyền sử dụng đất tại xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, TP.HCM. Cụ thể:

* Quyền sử dụng đất:

- Thửa số: 668                                     - Tờ bản đồ số: 1

- Diện tích: 1.002m2                            - Diện tích được công nhận: 1.002m2

- Sử dụng riêng: 1.002m2                    - Sử dụng chung: 0 m2

- Loại đất: Đất trồng cây lâu năm       - Thời hạn sử dụng đất: Đến năm 2047

- Giá khởi điểm: 353.565.000 đồng.

- Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm

- Phí tham dự đấu giá: 200.000 đồng.

2. TSBĐG2: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, TP.HCM. Cụ thể:

* Quyền sử dụng đất:

- Thửa số: 667                                     - Tờ bản đồ số: 1

- Diện tích: 1.021,4m2                         - Diện tích được công nhận: 1.021,4m2

- Sử dụng riêng: 1.021,4m2                 - Sử dụng chung: 0 m2

- Loại đất: Đất trồng cây lâu năm       - Thời hạn sử dụng đất: Đến năm 2047

* Tài sản gắn liền với đất: Căn nhà tạm, vách tole, mái tole, diện tích khoảng 30 m2. Tài sản gắn liền với đất này chưa có chứng thư sở hữu và được bán đấu giá theo hiện trạng thực tế.

- Giá khởi điểm: 360.126.000 đồng.

- Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm

- Phí tham dự đấu giá: 200.000 đồng.

3. TSBĐG3: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, TP.HCM. Cụ thể:

* Quyền sử dụng đất:

- Thửa số: 666                                     - Tờ bản đồ số: 1

- Diện tích: 1.009,6m2                         - Diện tích được công nhận: 1.009,6m2

- Sử dụng riêng: 1.009,6m2                 - Sử dụng chung: 0 m2

- Loại đất: Đất trồng cây lâu năm       - Thời hạn sử dụng đất: Đến năm 2047

* Tài sản gắn liền với đất: Căn nhà cấp 4, tường gạch, mái tole, diện tích khoảng 40 m2. Tài sản gắn liền với đất này chưa có chứng thư sở hữu và được bán đấu giá theo hiện trạng thực tế.

- Giá khởi điểm: 355.752.000 đồng.

- Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm

- Phí tham dự đấu giá: 200.000 đồng.

4. TSBĐG4: Quyền sử dụng đất tại xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, TP.HCM. Cụ thể:

- Thửa số: 665                                     - Tờ bản đồ số: 1

- Diện tích: 1.000,4m2                         - Diện tích được công nhận: 1.000,4m2

- Sử dụng riêng: 1.000,4m2                 - Sử dụng chung: 0 m2

- Loại đất: Đất trồng cây lâu năm       - Thời hạn sử dụng đất: Đến năm 2047

- Giá khởi điểm: 352.836.000 đồng.

- Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm

- Phí tham dự đấu giá: 200.000 đồng.

5. TSBĐG5: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, TP.HCM. Cụ thể:

* Quyền sử dụng đất:

- Thửa số: 663                                     - Tờ bản đồ số: 1

- Diện tích: 1.031,2m2                         - Diện tích được công nhận: 1.031,2m2

- Sử dụng riêng: 1.031,2m2                 - Sử dụng chung: 0 m2

- Loại đất: Đất trồng cây lâu năm       - Thời hạn sử dụng đất: Đến năm 2047

* Tài sản gắn liền với đất: Căn nhà cấp 4, tường gạch, mái tole, diện tích khoảng 30 m2. Tài sản gắn liền với đất này chưa có chứng thư sở hữu và được bán đấu giá theo hiện trạng thực tế.

- Giá khởi điểm: 363.771.000 đồng.

- Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm

- Phí tham dự đấu giá: 200.000 đồng.

6. TSBĐG6: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM. Cụ thể:

* Quyền sử dụng đất:

- Thửa số: 1632 và 1633                     - Tờ bản đồ số: 9

- Diện tích: 4.460m2                            - Diện tích được công nhận: 4.460m2

- Sử dụng riêng: 4.460m2                     - Sử dụng chung: 0 m2

- Loại đất:                                            - Thời hạn sử dụng đất:

  Đất trồng cây lâu năm: 4.360m2           Đất trồng cây lâu năm: 2044

  Đất ở: 100m2.                                       Đất ở: Lâu dài

* Tài sản gắn liền với đất:

+ Tài sản có chứng thư sở hữu (theo Giấy phép hợp thức hóa Quyền sở hữu nhà số 16/GPUB do UBND huyện Củ Chi cấp ngày 08/3/2001):

       - Loại tài sản: Nhà ở.                         

       - Diện tích sàn xây dựng: 100 m2.            

       - Kết cấu: Nhà cấp 3, tường gạch, mái tole.

+ Tài sản chưa có chứng thư sở hữu (được bán đấu giá theo hiện trạng thực tế):

       - Loại tài sản: Nhà ở.                         

       - Diện tích sàn xây dựng: Khoảng 400 m2; kết cấu: tường gạch, mái tole.

- Giá khởi điểm: 3.388.392.000 đồng.

       - Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm

       - Phí tham dự đấu giá: 500.000 đồng.

Khách hàng có nhu cầu xin liên hệ:
Đã đấu giá thành;
Loading ...
Ý KIẾN / BẠN MUỐN MUA TÀI SẢN NÀY ?
(*)
(*)


(*)
TÀI SẢN ĐẤU GIÁ CÙNG LOẠI