VietinBank AMC Đại hội CNVC và Triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2012

     - Ngày 16/02/2012, Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank AMC) đã tổ chức thành công Đại hội CNVC và Triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2012.

     - Năm 2011 vừa qua, VietinBank AMC đã thực hiện tái cơ cấu tổ chức, tuyển dụng bổ sung thêm 10 lao động trẻ có trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu công việc; đồng thời triển khai đầy đủ các nghiệp vụ kinh doanh (định giá tài sản; tiếp nhận và xử lý nợ, tài sản, thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm xử lý tài sản bảo đảm VietinBank AMC; mua bán nợ; bán đấu giá tài sản; cho thuê tài sản: kho bãi, phương tiện vận tải; quản lý và khai thác tài sản, quản lý kho hàng, tài sản bảo đảm,…). Đại hội cũng được nghe đồng chí Đào Ngọc Hùng - Giám đốc VietinBank AMC báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2011 với lợi nhuận tăng trưởng mạnh 226% so với năm 2010. Hoạt động Công ty đã khởi sắc, kinh doanh có lãi và triển khai đồng bộ nhiều nghiệp vụ kinh doanh, làm nền tảng tốt tạo đà phát triển cho các năm tới.

Dai hoi CNVC 2012.JPG

Lãnh đạo Công ty chúc mừng Công đoàn và Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới

     - Bên cạnh đó, Công đoàn Công ty đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai nhiều phong trào thi đua; làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; thành lập Đoàn thanh niên; phát triển các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể thao,…

     - Phát biểu tại đại hội, Ông Nghiêm Xuân Thành - Phó TGĐ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chủ tịch VietinBank AMC thay mặt Ban lãnh đạo động viên tinh thần đoàn kết, nỗ lực của tập thể CBNV Công ty. Qua đó, Chủ tịch mong muốn tập thể VietinBank AMC luôn phát huy nội lực, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam giao và chúc cho VietinBank AMC ngày càng phát triển.

    - Đại hội đã thành công tốt đẹp với 100% CBNV biểu quyết thống nhất một số nội dung cơ bản trong năm 2012:

    + Lợi nhuận trước thuế đạt tối thiểu 6 tỷ đồng.

    + Thu nhập bình quân CBNV tăng trưởng tối thiểu 20% so với năm 2011.