Tuyên dương, khen thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích trong năm 2019

     Ngày 23/6/2020, tại Trụ sở chính VietinBank AMC đã tổ chức buổi tuyên dương, khen thưởng cho cá nhân, tập thể đạt thành tích năm 2019. Tại buổi khen thưởng có ông Nguyễn Văn Nhiên – Tổng Giám đốc Công ty, Bí thư Chi bộ, bà Trần Thu Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty, Phó Bí thư Chi bộ, ông Trương Kinh Luân – Phó Tổng Giám đốc Công ty, Chủ tịch CĐCS và cùng toàn thể lãnh đạo các phòng trong Công ty tham dự.

     Trong năm 2019, về cá nhân, ông Nguyễn Văn Nhiên, ông Phạm Kim Trung, ông Phạm Tuấn Hưng đạt thẻ thẩm định viên về giá do Bộ Tài Chính cấp. Về tập thể, Phòng Thẩm định, Phòng Kế toán Tài chính và CN. Hà Nội đã đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, Phòng Kinh doanh, Phòng Hành chính Nhân sự và Phòng Kiểm tra nội bộ đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến.

     Phát biểu tại buổi tuyên dương, khen thưởng, ông Nguyễn Văn Nhiên ghi nhận sự đóng góp tích cực của cá nhân, tập thể, đánh giá cao kết quả đạt được của các cá nhân, tập thể trong năm vừa qua đồng thời kêu gọi toàn thể CBNV, các phòng/CN. Hà Nội phát huy hơn nữa sự năng động tích cực nhằm nâng cao hiệu quả, hoàn thành xuất sắc kế hoạch NHCT VN giao.

IMG_4791.JPG

Cá nhân đạt thẻ thẩm định viên về giá do Bộ Tài chính cấp


IMG_4769.JPG

Phòng Thẩm định đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc


IMG_4772.JPG

Phòng Kế toán Tài chính đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc


IMG_4785.1.jpg

Phòng Hành chính Nhân sự đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến


IMG_4777.JPG

Phòng Kinh doanh đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến


IMG_4782.JPG

Phòng Kiểm tra nội bộ đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến


     Tuyên dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích là một trong những hoạt động được VietinBank AMC luôn trú trọng và quan tâm nhằm tạo động lực cho CBNV Công ty phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, qua đó góp phần vào sự phát triển chung của VietinBank AMC.

Tin và ảnh: VietinBank AMC