VietinBank AMC tổ chức Hội nghị người lao động năm 2018

     Ngày 26/3/2018, Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank AMC) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2018 với sự tham dự của toàn thể CBNV, người lao động.

     Trong năm 2017, bằng sự quyết tâm, nỗ lực, đồng lòng của toàn thể CBNV, VietinBank AMC được HĐQT NHCT VN đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với nhiệm vụ chính hỗ trợ cho các Chi nhánh NHCT VN góp phần tích cực vào công tác quản trị rủi ro trong hệ thống NHCT VN. Kết thúc năm 2017, lợi nhuận của Công ty thực hiện 7.213 triệu đồng vượt 140% so với kế hoạch được giao.

     Hội nghị đã nghe và cùng bàn bạc thảo luận các báo cáo được trình tại Hội nghị: Báo cáo Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2018, báo cáo của Công đoàn sơ cở, báo cáo của Ban Thanh tra Nhân dân,… Nhiều ý kiến đề xuất, giải pháp cụ thể, thiết thực để triển khai hoạt động kinh doanh được CBNV tham luận tại Hội nghị.

     Phát biểu tại Hội nghị, Ông Nguyễn Văn Nhiên - Tổng Giám đốc Công ty nhấn mạnh: Phát huy kết quả đã đạt được của Công ty trong các năm qua, tập thể CBNV, người lao động VietinBank AMC đoàn kết, tích cực, chủ động sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch HĐQT NHCT VN giao năm 2018.

 Hoi nghi nguoi LD 2018 1.JPG

Ông Nguyễn Văn Nhiên - TGĐ Công ty báo cáo tại Hội nghị

Hoi nghi nguoi LD 2018 2.JPG 

Ban TGĐ Công ty khen thưởng và phát động phong trào thi đua năm 2018

     Hội nghị đã thành công tốt đẹp với 100% CBNV biểu quyết thống nhất và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh năm 2018.