Ngày đăng tin: 10-07-2024
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Lâm Đồng thông báo đấu giá Khoản nợ của bà Đoàn Thị Ngọc Ánh và ông Trần Thanh Lâm
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Lâm Đồng thông báo đấu giá Khoản nợ của bà Đoàn Thị Ngọc Ánh và ông Trần Thanh Lâm
Giá tài sản:  4.620.000.000 đồng
  • Hướng tài sản:
  • Vị trí tài sản:
  • Tình trạng pháp lý:

1. Người có tài sản đấu giá: NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH LÂM ĐỒNG

- Địa chỉ: 05 Lê Đại Hành, phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

- Điện thoại: 0263 3822494.

2. Tổ chức đấu giá tài sản: TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH LÂM ĐỒNG

- Địa chỉ: 52 Phan Đình Phùng, phường 1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

- Điện thoại: 0263 3820282.

3. Tài sản đấu giá: Toàn bộ khoản nợ của Ông/bà Đoàn Thị Ngọc Ánh - Trần Thanh Lâm vay tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Lâm Đồng, theo Hợp đồng cho vay số 860004500234/2019-HĐCV/NHCT620 ngày 29/07/2019 và Hợp đồng cho vay hạn mức số 866007456740/2022 /HĐCVHM/NHCT620 ngày 27/07/2022.

4. Thông tin khoản nợ.

a. Tên bên nợ:

- Đoàn Thị Ngọc Ánh, CMND số: 250539177.

- Trần Thanh Lâm, CMND số: 251286988.

- Địa chỉ: 143B/7 Đa Thiện - Phường 8 – Tp Đà Lạt.

b. Toàn bộ khoản nợ bao gồm nợ gốc, nợ lãi, lãi phạt, phí … tạm tính đến hết ngày 05/05/2024 là:

Dư nợ gốc: 4.050.000.000 đồng.

Lãi vay trong hạn: 404.619.330 đồng.

Lãi phạt quá hạn: 162.354.565 đồng.

Tổng dư nợ gốc và lãi đến hết ngày 05/05/2024 là 4.616.973.895 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, sáu trăm mười sáu triệu, chín trăm bảy mươi ba ngàn, tám trăm chín mươi lăm đồng)

c. Biện pháp bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán của Bên nợ đối với Khoản nợ: toàn bộ Quyền sử dụng đất tại Phường 8 – Thành phố Đà Lạt – tỉnh Lâm Đồng thuộc thửa đất số 2250 (gốc 691), tờ bản đồ số 13 theo: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CL 525852 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 02/2/2018, số vào sổ cấp GCN: CS01167.

- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 19400048/2019/HĐBĐ/NHCT620 ngày 23/07/2019 và Văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 19400048/PL01/2021/HĐBĐ/NHCT620 ngày 27/01/2021.

- Đăng ký giao dịch đảm bảo ngày 23/07/2019 tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Tp. Đà Lạt.

- Bên thế chấp là Bà Đoàn Thị Ngọc Ánh.

5. Hồ sơ khoản nợ.

a. Hồ sơ pháp lý của bên nợ, bên bảo đảm;

b. Hồ sơ tín dụng;

c. Hồ sơ thế chấp, tài sản bảo đảm;

d. Hồ sơ khác liên quan đến Khoản Nợ.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

7. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá.

- Giá khởi điểm: 4.620.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, sáu trăm hai mươi triệu đồng). Giá khởi điểm trên chưa bao gồm các loại thuế (nếu có), chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/ sử dụng tài sản/ khoản nợ, phí đăng ký và các chi phí khác (nếu có). Khi thực hiện mua khoản nợ, các chi phí này do người trúng đấu giá chịu.

- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 10% giá khởi điểm của tài sản.

- Tiền mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/ 01 bộ hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm ngàn đồng một hồ sơ).

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá.

- Thời gian: từ ngày niêm yết việc đấu giá (ngày 01/07/2024) đến 17 giờ 00 phút ngày 16/07/2024 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán hồ sơ đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng.

9. Thời hạn nộp tiền đặt trước , phương thức nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá.

- Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 7 giờ 30 ngày 16/07/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 18/07/2024. Khoản tiền đặt trước mà khách hàng đã nộp nhưng không trúng đấu giá sẽ được Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng hoàn trả lại đầy đủ trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày cuộc đấu giá kết thúc.

- Phương thức nộp tiền đặt trước: khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản: 122000033440 mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Lâm Đồng.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá.

- Thời gian: 10 giờ 00 ngày 19/07/2024.

- Địa điểm tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng.

11. Chi tiết liên hệ. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Lâm Đồng ((Địa chỉ: 05 Lê Đại Hành, phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

- Bà: Lê Thị Phương Thảo – Phó phòng PGD Đà Lạt (SĐT: 0987349339);

- Bà: Nguyễn Thị Minh – Trưởng phòng Tổng hợp (SĐT: 0978 019976).

Trân trọng thông báo./.

Khách hàng có nhu cầu xin liên hệ và nhận thông báo chi tiết tại:
VietinBank AMC
Số 76 Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: (028) 39 202020 - ; Website: VietinBankAMC.vn;
Loading ...
Ý KIẾN / BẠN MUỐN MUA TÀI SẢN NÀY ?
(*)
(*)


(*)
TÀI SẢN XỬ LÝ CÙNG LOẠI