Ngày đăng tin: 11-06-2024
Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác Tài sản Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm cho khoản vay của khách hàng Công ty TNHH DV TM K-Supper tại VietinBank Chi nhánh 4, TP.HCM
Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác Tài sản Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm cho khoản vay của khách hàng Công ty TNHH DV TM K-Supper tại VietinBank Chi nhánh 4, TP.HCM
Giá tài sản:  Thoả thuận
  • Hướng tài sản:
  • Vị trí tài sản:
  • Tình trạng pháp lý:

1. Xử lý tài sản thế chấp là các bất động sản, chi tiết như sau:

- Tài sản số 1: Bất động sản tại Thửa đất số: 981, tờ bản đồ số: 29, địa chỉ: Phường Tân Phong, Quận 7, TPHCM theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CĐ 000567, Số vào sổ cấp GCN CS 11144 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường TPHCM cấp ngày 04/11/2016 cập nhật thay đổi chủ sở hữu ngày 26/10/2022. Chủ sở hữu: bà Trần Đông Nhi.

- Tài sản số 2: Bất động sản tại Thửa đất số: số 644, tờ bản đồ số: 01 (BĐĐC), địa chỉ: xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TPHCM theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AN787585, số vào sổ cấp GCN H01684/7013905 ngày 03/11/2008, cập nhật thay đổi chủ sở hữu ngày 14/12/2022. Chủ sở hữu: ông Phan Công Khanh – bà Lê Kim Loan.

- Tài sản số 3: Bất động sản tại Thửa đất số: 1536, tờ bản đồ số: 1, địa chỉ: số 19 đường số 9, Khu dân cư ấp 5, xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh TPHCM theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CX786932, Số vào sổ cấp GCN CS09432 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường TPHCM cấp ngày 26/10/2020, cập nhật thay đổi chủ sở hữu ngày 14/12/2022. Chủ sở hữu: ông Phan Công Khanh – bà Lê Kim Loan.

- Tài sản số 4: Bất động sản tại Thửa đất số: số 326, tờ bản đồ số: 1 – BĐC – X.TQĐ – H.NB, địa chỉ: 26/61 khu phố 4, Phường Tân Qui, Quận 7 TPHCM theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hồ sơ gốc số 3636/2001, do UBND TPHCM cấp ngày 12/03/2001, cập nhật chủ sở hữu ngày 30/06/2020. Chủ sở hữu: ông Huỳnh Xuân Vấn – bà Nguyễn Thị Nhân Hòa.

2. Đơn vị thực hiện: VietinBank AMC.

3. Thời gian xử lý: từ ngày 10 tháng 6 năm 2024 cho đến khi hoàn thành công việc.

4. Địa điểm thực hiện và phương thực thực hiện: địa điểm tại nơi có tài sản bảo đảm và phương thức theo thỏa thuận trong Hợp đồng thế chấp.

5. Lý do: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đã yêu cầu Bên vay vốn và các Bên thế chấp thực hiện nghĩa vụ trả nợ và bàn giao tài sản bảo đảm để xử lý theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo đảm và quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm theo Thông báo Yêu cầu thực hiện nghĩa vụ trả nợ/bàn giao TSĐB để xử lý thu nợ số 215 /TB-AMC-XLN ngày 03/06/2024 của VietinBank AMC nhưng Bên vay vốn và các Bên thế chấp không thực hiện/hoặc thực hiện không đầy đủ.

6. Bên thế chấp phải chịu toàn bộ chi phí cho việc xử lý tài sản bảo đảm kể từ thời điểm VietinBank AMC thực hiện cho đến khi xử lý xong tài sản đảm bảo, bao gồm các chi phí xử lý, phát mại tài sản đảm bảo và các chi phí hợp lý khác (nếu có).

Để bảo đảm cho việc xử lý tài sản được công khai minh bạch, VietinBank AMC thông báo đến Bên vay vốn, các Bên thế chấp và những bên có nghĩa vụ liên quan được biết và phối hợp xử lý.

7. Thông tin liên hệ: Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.

- Địa chỉ: 76 Nguyễn Văn Cừ, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP Hồ Chí Minh.

- Người liên hệ: Ông: Phạm Văn Sự – Chuyên viên Xử lý nợ – SĐT: 0706861110.

Trân trọng thông báo./.

Khách hàng có nhu cầu xin liên hệ và nhận thông báo chi tiết tại:
VietinBank AMC
Số 76 Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: (028) 39 202020 - ; Website: VietinBankAMC.vn;
Loading ...
Ý KIẾN / BẠN MUỐN MUA TÀI SẢN NÀY ?
(*)
(*)


(*)
TÀI SẢN XỬ LÝ CÙNG LOẠI