Ngày đăng tin: 27-03-2024
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Ba Đình thông báo bán tài sản bảo đảm là 10 Căn hộ chung cư tại Khu chung cư và thương mại dịch vụ hỗn hợp Capitaland - Hoàng Thành, Lô CT08, khu Cổ Ngựa - khu đô thị mới Mỗ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Ba Đình thông báo bán tài sản bảo đảm là 10 Căn hộ chung cư tại Khu chung cư và thương mại dịch vụ hỗn hợp Capitaland - Hoàng Thành, Lô CT08, khu Cổ Ngựa - khu đô thị mới Mỗ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Giá tài sản:  Thoả thuận
  • Hướng tài sản:
  • Vị trí tài sản:
  • Tình trạng pháp lý:

VietinBank chi nhánh Ba Đình thông báo khách hàng: Công ty CP Phát triển nhiên liệu sinh học Việt Nam tự nguyện bán tài sản bảo đảm để trả nợ ngân hàng. Thông tin chi tiết về tài sản cần bán như sau:

1. Thông Tin Tài Sản.

* Tài Sản thứ nhất: Căn hộ chung cư số C-20B7-5.

- Quyền sở hữu Căn hộ chung cư số C-20B7-5 Tòa C – Khu chung cư và thương mại dịch vụ hỗn hợp Capitaland – Hoàng Thành, Lô CT08, Khu Cổ Ngựa – Khu đô thị mới Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số: CĐ 552831, số vào sổ cấp GCN: CS 12580 do Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 03/06/2016 cho bà Nguyễn Thị Thu Huyền và Ông Vũ Kiên Chỉnh.

- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu: “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số: CĐ 552831, số vào sổ cấp GCN: CS 12580 do Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 03/06/2016 cho bà Nguyễn Thị Thu Huyền và Ông Vũ Kiên Chỉnh.

- Diện tích sàn: 129,4  m².

* Tài Sản  thứ 2: Căn hộ chung cư số C-19B9-3.

- Quyền sở hữu Căn hộ chung cư số C-19B9-3 Tòa C – Khu chung cư và thương mại dịch vụ hỗn hợp Capitaland – Hoàng Thành, Lô CT08, Khu Cổ Ngựa – Khu đô thị mới Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số: CĐ 552828, số vào sổ cấp GCN: CS 12583 do Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 03/06/2016 cho Bà Nguyễn Thị Thu Huyền và Ông Vũ Kiên Chỉnh.

- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu: “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số: CĐ 552828, số vào sổ cấp GCN: CS 12583 do Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 03/06/2016 cho Bà Nguyễn Thị Thu Huyền và Ông Vũ Kiên Chỉnh.

- Diện tích sàn: 188,7 m².

* Tài Sản  thứ 3: Căn hộ chung cư số C-20B6-9.

- Quyền sở hữu Căn hộ chung cư số C-20B6-9 Tòa C – Khu chung cư và thương mại dịch vụ hỗn hợp Capitaland – Hoàng Thành, Lô CT08, Khu Cổ Ngựa – Khu đô thị mới Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội theo : “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số: CĐ 552830, số vào sổ cấp GCN: CS 12581 do Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 03/06/2016 cho Bà Nguyễn Thị Thu Huyền và Ông Vũ Kiên Chỉnh.

- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu: : “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số: CĐ 552830, số vào sổ cấp GCN: CS 12581 do Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 03/06/2016 cho Bà Nguyễn Thị Thu Huyền và Ông Vũ Kiên Chỉnh.

- Diện tích sàn: 124,3 m².

* Tài Sản  thứ 4: Căn hộ chung cư số C-20B6A-2

- Quyền sở hữu Căn hộ chung cư số C-20B6A-2 Tòa C – Khu chung cư và thương mại dịch vụ hỗn hợp Capitaland – Hoàng Thành, Lô CT08, Khu Cổ Ngựa – Khu đô thị mới Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội theo Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu: “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số: CĐ 552830, số vào sổ cấp GCN: CS 12581 do Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 03/06/2016 cho Bà Nguyễn Thị Thu Huyền và Ông Vũ Kiên Chỉnh.

- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu: Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu: “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số: CĐ 552830, số vào sổ cấp GCN: CS 12581 do Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 03/06/2016 cho Bà Nguyễn Thị Thu Huyền và Ông Vũ Kiên Chỉnh.

- Diện tích sàn: 124,3 m².

* Tài Sản  thứ 5: Căn hộ chung cư số C-20B7-6.

- Quyền sở hữu Căn hộ chung cư số C-20B7-6 Tòa C – Khu chung cư và thương mại dịch vụ hỗn hợp Capitaland – Hoàng Thành, Lô CT08, Khu Cổ Ngựa – Khu đô thị mới Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số: CĐ 552832, số vào sổ cấp GCN: CS 12579 do Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 03/06/2016 cho Bà Nguyễn Thị Thu Huyền và Ông Vũ Kiên Chỉnh.

- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu: “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số: CĐ 552832, số vào sổ cấp GCN: CS 12579 do Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 03/06/2016 cho Bà Nguyễn Thị Thu Huyền và Ông Vũ Kiên Chỉnh.

- Diện tích sàn: 129,4 m².

* Tài Sản  thứ 6: Căn hộ chung cư số C-20C2-7.

- Quyền sở hữu Căn hộ chung cư số C-20C2-7 Tòa C – Khu chung cư và thương mại dịch vụ hỗn hợp Capitaland – Hoàng Thành, Lô CT08, Khu Cổ Ngựa – Khu đô thị mới Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số: CĐ 552834, số vào sổ cấp GCN: CS 12577 do Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 03/06/2016 cho Bà Nguyễn Thị Thu Huyền và Ông Vũ Kiên Chỉnh.

- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu: “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số: CĐ 552834, số vào sổ cấp GCN: CS 12577 do Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 03/06/2016 cho Bà Nguyễn Thị Thu Huyền và Ông Vũ Kiên Chỉnh.

- Diện tích sàn: 137,4 m².

* Tài Sản  thứ 7: Căn hộ chung cư số C-20C4-1

- Quyền sở hữu Căn hộ chung cư số C-20C4-1 Tòa C – Khu chung cư và thương mại dịch vụ hỗn hợp Capitaland – Hoàng Thành, Lô CT08, Khu Cổ Ngựa – Khu đô thị mới Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số: CĐ 552831, số vào sổ cấp GCN: CS 12580 do Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 03/06/2016 cho bà Nguyễn Thị Thu Huyền và Ông Vũ Kiên Chỉnh.

- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu: “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số: CĐ 552831, số vào sổ cấp GCN: CS 12580 do Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 03/06/2016 cho bà Nguyễn Thị Thu Huyền và Ông Vũ Kiên Chỉnh.

- Diện tích sàn: 152,4 m².

* Tài Sản  thứ 8: Căn hộ chung cư số C-20C2-4

- Quyền sở hữu Căn hộ chung cư số C-20C2-4 Tòa C – Khu chung cư và thương mại dịch vụ hỗn hợp Capitaland – Hoàng Thành, Lô CT08, Khu Cổ Ngựa – Khu đô thị mới Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số: CĐ 552833, số vào sổ cấp GCN: CS 12578 do Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội cấp ngày 03/06/2016 cho Bà Nguyễn Thị Thu Huyền và Ông Vũ Kiên Chỉnh.

- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu: “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số: CĐ 552833, số vào sổ cấp GCN: CS 12578 do Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội cấp ngày 03/06/2016 cho Bà Nguyễn Thị Thu Huyền và Ông Vũ Kiên Chỉnh.

- Diện tích sàn: 137,4 m².

* Tài Sản  thứ 9: Căn hộ chung cư số C-20C4-10

- Quyền sở hữu Căn hộ chung cư số C-20C4-10 Tòa C – Khu chung cư và thương mại dịch vụ hỗn hợp Capitaland – Hoàng Thành, Lô CT08, Khu Cổ Ngựa – Khu đô thị mới Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội theo : “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số: CĐ 552836, số vào sổ cấp GCN: CS 12575 do Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 03/06/2016 cho Bà Nguyễn Thị Thu Huyền và Ông Vũ Kiên Chỉnh.

- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu: “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số: CĐ 552836, số vào sổ cấp GCN: CS 12575 do Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 03/06/2016 cho Bà Nguyễn Thị Thu Huyền và Ông Vũ Kiên Chỉnh.

- Diện tích sàn: 154,2 m²

* Tài Sản  thứ 10: Căn hộ chung cư số C-28C2-4

- Quyền sở hữu Căn hộ chung cư số C-28C2-4 Tòa C – Khu chung cư và thương mại dịch vụ hỗn hợp Capitaland – Hoàng Thành, Lô CT08, Khu Cổ Ngựa – Khu đô thị mới Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số: CĐ 552831, số vào sổ cấp GCN: CS 12580 do Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 03/06/2016 cho bà Nguyễn Thị Thu Huyền và Ông Vũ Kiên Chỉnh

- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu: “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số: CĐ 552831, số vào sổ cấp GCN: CS 12580 do Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 03/06/2016 cho bà Nguyễn Thị Thu Huyền và Ông Vũ Kiên Chỉnh.

- Diện tích sàn: 137,4 m²

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản.

- Thời gian xem tài sản: từ ngày 25 tháng 03 năm 2024 đến hết ngày 02 tháng 4 năm 2024 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm xem tài sản: Khu chung cư và thương mại dịch vụ hỗn hợp Capitaland – Hoàng Thành, Lô CT08, Khu Cổ Ngựa – Khu đô thị mới Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

VietinBank chi nhánh Ba Đình trân trọng thông báo tới các Tổ chức, cá nhân, có nhu cầu mua tài sản thế chấp thông qua hình thức tự nguyện không thông qua đấu giá.

3. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: VietinBank chi nhánh Ba Đình.

- Địa chỉ: số 126 phố Đội Cấn, Q. Ba Đình, TP Hà Nội;

- Cán bộ liên hệ:

+ Bà: Nguyễn Thị Lan Hương – Trưởng phòng tổng hợp. Điện thoại: 0944666316 – Emai: Huongntl@VietinBank.vn

+ Bà: Nguyễn Thi Thoa – Phó phòng KHDNL. Điện thoại: 0904345855 – Email: Thoa.nt@vietinbank.vn

Trân trọng thông báo.

Khách hàng có nhu cầu xin liên hệ và nhận thông báo chi tiết tại:
VietinBank AMC
Số 76 Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: (028) 39 202020 - ; Website: VietinBankAMC.vn;
Loading ...
Ý KIẾN / BẠN MUỐN MUA TÀI SẢN NÀY ?
(*)
(*)


(*)
TÀI SẢN XỬ LÝ CÙNG LOẠI