Ngày đăng tin: 16-11-2023
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM thông báo đấu giá tài sản bảo đảm là 02 Quyền sử dụng đất tại phường Thạnh Lộc, quận 12 và 01 Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại phường 09, quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh.
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM thông báo đấu giá tài sản bảo đảm là 02 Quyền sử dụng đất tại phường Thạnh Lộc, quận 12 và 01 Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại phường 09, quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh.
Giá tài sản:  121.820.000.000 đồng
  • Hướng tài sản:
  • Vị trí tài sản:
  • Tình trạng pháp lý:

1. Tài sản thứ 1:

1.1. Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất tại Thửa đất số 1815, tờ bản đồ số 22, phường Thạnh Lộc, quận 12 TPHCM theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành CI 257008, số vào sổ cấp GCN: CH12500 do UBND quận 12 cấp ngày 21/04/2017, cụ thể như sau:

- Vị trí đất: Thửa đất số 1815, tờ bản đồ số 22, phường Thạnh Lộc, quận 12 TP.HCM.

- Diện tích: 1.687,9 m2 (Bằng chữ: Một nghìn sáu trăm tám mươi bảy phẩy chín mét vuông).

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng.

- Mục đích sử dụng:

+ Đất ở tại đô thị: 1.484,2 m2;

+ Đất trồng cây hàng năm khác: 203,7 m2.

- Thời hạn sử dụng:

+ Đất ở tại đô thị: Lâu dài, ranh theo số hiệu điểm 1,2,3,8,1 và 4,5,6,7,4.

+ Đất trồng cây hàng năm khác: được tiếp tục sử dụng đất đến ngày 14/11/2068.

- Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

1.2. Giá khởi điểm của tài sản: 51.564.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi mốt tỷ năm trăm sáu mươi bốn triệu đồng). Giá khởi điểm trên chưa bao gồm các khoản thuế, phí và lệ phí. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu thuế Thu nhập cá nhân của chủ sở hữu tài sản, lệ phí trước bạ, phí công chứng và các khoản chi phí khác liên quan đến việc ký Hợp đồng mua bán tài sản và đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản theo quy định của Pháp luật).

1.3. Tiền đặt trước:

- Số tiền: 5.156.400.000 đồng, tương đương 10% giá khởi điểm của tài sản.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 04/12/2023 đến 17 giờ 00 ngày 06/12/2023.

2. Tài sản thứ 2:

2.1. Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất tại Thửa đất số 1813, tờ bản đồ số 22, phường Thạnh Lộc, quận 12 TP.HCM, theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Số phát hành CI 257006, Số vào sổ cấp GCN: CH12501 do UBND quận 12 cấp ngày 21/04/2017, cụ thể như sau:

- Vị trí đất: Thửa đất số 1813, tờ bản đồ số 22, phường Thạnh Lộc, quận 12 TP.HCM.

- Diện tích: 1.853 m2 (bằng chữ: Một nghìn tám trăm năm mươi ba mét vuông).

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng.

- Mục đích sử dụng:

+ Đất ở tại đô thị: 1.588,5 m2;

+ Đất trồng cây hàng năm khác: 264,5 m2.

- Thời hạn sử dụng:

+ Đất ở tại đô thị: Lâu dài, ranh theo số hiệu điểm 1,2,4,5,12,1.

+ Đất trồng cây hàng năm khác: được tiếp tục sử dụng đất đến ngày 14/11/2068.

- Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

2.2. Giá khởi điểm của tài sản: 55.178.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi lăm tỷ một trăm bảy mươi tám triệu đồng) - Giá khởi điểm trên chưa bao gồm các khoản thuế, phí và lệ phí. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu thuế Thu nhập cá nhân của chủ sở hữu tài sản, lệ phí trước bạ, phí công chứng và các khoản chi phí khác liên quan đến việc ký Hợp đồng mua bán tài sản và đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản theo quy định của Pháp luật).

2.3. Tiền đặt trước:

- Số tiền: 5.517.800.000 đồng, tương đương 10% giá khởi điểm của tài sản.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 04/12/2023 đến 17 giờ 00 ngày 06/12/2023.

3. Tài sản thứ 3:

3.1. Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ 184/25 Đường Số 10, phường 09, quận Gò Vấp, TP.HCM, theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Số phát hành BV 588967, Số vào sổ cấp GCN: CH05750 do UBND quận Gò Vấp cấp ngày 10/11/2014, cụ thể như sau:

* Thửa đất:

- Vị trí đất: thửa đất số 550, tờ bản đồ số 40, địa chỉ: 184/25 Đường số 10, phường 09, quận Gò Vấp, TP.HCM.

- Diện tích: 163 m2 (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi ba mét vuông).

- Hình thức sử dụng: sử dụng riêng.

- Mục đích sử dụng: đất ở tại đô thị.

- Thời hạn sử dụng: lâu dài.

- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

* Nhà ở:

- Loại nhà ở: Nhà ở riêng lẻ.

- Diện tích xây dựng: 52 m2.

- Diện tích sàn: 179,2 m2.

- Hình thức sở hữu: sở hữu riêng.

- Cấp (Hạng): Cấp 3.

- Thời hạn sở hữu: -/-

3.2. Giá khởi điểm của tài sản: 15.038.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ không trăm ba mươi tám triệu đồng). Giá khởi điểm trên chưa bao gồm các khoản thuế, phí và lệ phí. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu thuế Thu nhập cá nhân của chủ sở hữu tài sản, lệ phí trước bạ, phí công chứng và các khoản chi phí khác liên quan đến việc ký Hợp đồng mua bán tài sản và đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản theo quy định của Pháp luật).

3.3. Tiền đặt trước:

- Số tiền: 1.503.800.000 đồng, tương đương 10% giá khởi điểm của tài sản.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 04/12/2023 đến 17 giờ 00 ngày 06/12/2023

4. Thời gian và địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian: Từ ngày 15/11/2023 đến ngày 04/12/2023 (giờ hành chính) .

- Địa điểm: tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh, số 19/5 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/bộ hồ sơ.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian: từ ngày 30/11/2023 đến ngày 04/12/2023 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: tại nơi có tài sản

- Liên hệ: ông Quỳnh – 0988200210.

6. Tham khảo hồ sơ đăng ký, đăng ký, tổ chức đấu giá tại: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh, số 19/5 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, ĐT: (028).38.115.845.

7. Thời gian tổ chức bán đấu giá: tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh, số 19/5 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Lúc 14 giờ 00 phút ngày 07/12/2023 đối với tài sản bán đấu giá là Quyền sử dụng đất tại Thửa đất số 1813, tờ bản đồ số 22, phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.HCM.

+ Lúc 14 giờ 30 phút ngày 07/12/2023 đối với tài sản bán đấu giá tại 184/25 Đường Số 10, phường 09, quận Gò Vấp, TP.HCM.

+ Lúc 15 giờ 30 phút ngày 07/12/2023 đối với tài sản bán đấu giá là Quyền sử dụng đất tại Thửa đất số 1815, tờ bản đồ số 22, phường Thạnh Lộc, quận 12 TPHCM.

8. Phương thức, hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.

9. Thời hạn thanh toán tiền mua tài sản:

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với người trúng đấu giá.

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá (trừ trường hợp có thỏa thuận khác), người mua có nghĩa vụ thanh toán số tiền trúng đấu giá còn lại sau khi trừ đi khoản tiền đặt trước đã nộp.

* Mọi thông tin xin liên hệ:

- Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Địa chỉ: 19/5 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

+ ĐT: (028).38.115.845.

Hoặc:

- Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM - Phòng Giao Dịch Nguyễn Thị Minh Khai.

+ Điện thoại: 0988200210 - ông Quỳnh hoặc 0908313866 - ông Hoàng.

Trân trọng thông báo./.

Khách hàng có nhu cầu xin liên hệ và nhận thông báo chi tiết tại:
VietinBank AMC
Số 76 Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: (028) 39 202020 - ; Website: VietinBankAMC.vn;
Loading ...
Ý KIẾN / BẠN MUỐN MUA TÀI SẢN NÀY ?
(*)
(*)


(*)
TÀI SẢN XỬ LÝ CÙNG LOẠI