Ngày đăng tin: 23-09-2022
Vietinbank - Chi nhánh KCN Quế võ thông báo bán đấu giá Khoản nợ của Cty TNHH TMVT Thảo Mạnh và Cty TMVT Tiến Đạt – (TNHH) tại VietinBank - Chi nhánh KCN Quế Võ
Vietinbank - Chi nhánh KCN Quế võ thông báo bán đấu giá Khoản nợ của Cty TNHH TMVT Thảo Mạnh và Cty TMVT Tiến Đạt – (TNHH) tại VietinBank - Chi nhánh KCN Quế Võ
Giá tài sản:  15.423.726.228 đồng
  • Hướng tài sản:
  • Vị trí tài sản:
  • Tình trạng pháp lý:

1. Thông tin tài sản bán đấu giá:           

1.1. Tài sản đấu giá 1: (Khoản nợ của Công ty TMVT Tiến Đạt – (TNHH))

* Tài sản đấu giá :

- Khoản nợ của Công ty TMVT Tiến Đạt – (TNHH) tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Quế Võ, bao gồm nhưng không giới hạn: Dư nợ gốc và nợ lãi, lãi phạt, phí, tiền bồi thường thiệt hại và nghĩa vụ tài chính khác của các khoản tín dụng mà Bên A cấp cho Công ty TMVT Tiến Đạt – (TNHH) phát sinh từ các Hợp đồng cấp tín dụng được liệt kê dưới đây  (sau đây gọi là “Khoản Nợ”) với tổng giá trị tạm tính đến ngày 22/08/2022 là  17.856.584.874 đồng:

+ Gốc: 8.261.186.386 đồng;

+ Lãi: 6.519.144.341 đồng;

+ Lãi phạt: 3.076.254.147 đồng.

- Số tiền lãi, lãi phạt, phí, tiền bồi thường thiệt hại và nghĩa vụ tài chính khác trên của Khoản Nợ tính từ sau ngày 22/08/2022 tới thời điểm khoản nợ đã được bán thành công căn cứ theo quy định tại các Hợp đồng vay, Hợp đồng cấp tín dụng,… tại Hồ Sơ Khoản Nợ.
* Thông tin các Hợp đồng tín dụng:

TT

Số HĐTD

Ngày ký HĐTD

 
 

1

94/2011/HĐTD

04/11/2011

 

2

190/2014-HĐTDHM/NHCT289-TIENDAT

15/05/2014

 
 

 

* Thông tin tài sản bảo đảm:

TT

Mô tả TSBĐ

Hợp đồng bảo đảm

Hồ sơ pháp lý của tài sản

1

Quyền sử dụng  thửa đất số 221, tờ bản đồ số 19 có diện tích148 m2 tại xóm Nguyên, xã Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh của bà Trần Thị Lương.

148/2011/HĐTC ngày 07/12/2011

Giấy CN QSD đất số K 185368 do UBND Huyện Từ Sơn cấp ngày 08/11/1997.

2

Quyền sử dụng thửa đất số 93, tờ bản đồ số 23 có diện tích 320m2 tại đường thôn Phúc Nghiêm, xã Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh và tài sản trên đất là ngôi nhà bêtông 2 tầng với tổng diện tích sử dụng là 160 m2 của ông Trần Hữu Vỹ và bà Nguyễn Thị Hà

147/2011/HĐTC ngày 22/09/2011.

Giấy CN QSD đất số K 705232 do UBND Tiên Sơn cấp ngày 15/11/1997

3

Quyền sử dụng thửa đất số 343, tờ bản đồ số 3 có diện tích 124m2 đất ở tại  tại thôn Đông Hương, xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh của bà Đàm Thị Hằng

212/2011/HĐTC ngày 29/09/2011

Giấy CN QSD đất QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sô BE 894625 do UBND thị xã Từ Sơn cấp ngày 15/7/2011

4

Quyền sử dụng thửa đất số 345, tờ bản đồ số 3 có diện tích 110m2 tại  tại thôn Đông Hương, xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh của bà Đàm Thị Hằng

213/2011/HĐTC ngày 29/09/2011

Giấy CN QSD đất QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sô BE 894626 do UBND thị xã Từ Sơn cấp ngày 15/7/2011

5

Quyền sử dụng Quyền sử dụng thửa đất số 24, tờ bản đồ số 8, có diện tích 117,9 m2 tại Khu phố Minh Khai, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc ninh của ông Tạ Thiện Cơ và bà Ngô Kim Hạnh

02/2012/HĐTC ngày 16/01/2012

Giấy CN QSD đất số BC306230 do UBND thị xã Từ Sơn cấp ngày 01/12/2010

6

Xe ôtô đầu kéo biển kiểm soát 99C-007.89 và sơmi rơmooc biển kiểm soát: 99R-000.09 của công ty thương mại vận tải Tiến Đạt

150/2011/HĐTC ngày 10/10/2011

- GCN đăng ký xe ô tô số 001769 do CA tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 12/09/2011

- Chứng nhận đăng ký Rơ Moóc, Sơ mi Rơ Moóc số 000018 do CA tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 09/10/2011

7

03 xe ô tô Kia Morning BKS: 99A-012.54; 99A-012.73; 99A-012.74

121/2011/HĐTC ngày 29/11/2011

- Chứng nhận đăng ký xe ô tô số 002667 do CA tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 25/11/2011

- Chứng nhận đăng ký xe ô tô số 002673 do CA tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 25/11/2011

- Chứng nhận đăng ký xe ô tô số 002652 do CA tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 25/11/2011

 

 

1.2. Tài sản đấu giá 2: (khoản nợ của Công ty TNHH TMVT Thảo Mạnh)

* Tài sản đấu giá :

- Khoản nợ của Công ty TNHH TMVT Thảo Mạnh tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Quế Võ, bao gồm nhưng không giới hạn: Dư nợ gốc và nợ lãi, lãi phạt, phí, tiền bồi thường thiệt hại và nghĩa vụ tài chính khác của các khoản tín dụng mà Bên A cấp cho Công ty TNHH TMVT Thảo Mạnh phát sinh từ các Hợp đồng cấp tín dụng được liệt kê dưới đây  (sau đây gọi là “Khoản Nợ”) với tổng giá trị tạm tính đến ngày 22/08/2022 là  5.900.356.197 đồng: 

+ Gốc: 3.324.584.706 đồng;

+ Lãi: 1.757.079.282 đồng;

+ Lãi phạt: 818.692.209 đồng.

- Số tiền lãi, lãi phạt, phí, tiền bồi thường thiệt hại và nghĩa vụ tài chính khác trên của Khoản Nợ tính từ sau ngày 22/08/2022 tới thời điểm khoản nợ đã được bán thành công căn cứ theo quy định tại các Hợp đồng vay, Hợp đồng cấp tín dụng,… tại Hồ Sơ Khoản Nợ.

* Thông tin các Hợp đồng tín dụng:

Đơn vị: đồng

TT

Số HĐTD

Ngày ký HĐTD

 
 

1

167/2017/HĐCVHM/NHCT289-THAOMANH

29/06/2017

 
 

* Thông tin tài sản bảo đảm:

STT

Mô tả TSBĐ

Hợp đồng bảo đảm

1

02 (hai) xe ô tô bao gồm: 01 xe ô tô Huyndai i10, BKS: 99A-092.94  và 01 rơmoóc Shengde, BKS 99R-002.63 của Công ty TNHH TMVT Thảo Mạnh

085/2015/HĐTC ngày 29/06/2015

2

01 (một) phương tiện vận tải là xe ô tô Huyndai i10, BKS: 99A-089.00của Công ty TNHH TMVT Thảo Mạnh

  1.  

3

Quyền sử dụng thửa đất số 30, tờ bản đồ số 05 có diện tích 69,8m2 tại phố Minh Khai, thị trấn Từ Sơn (nay là thị xã Từ Sơn), tỉnh Bắc Ninh

51/2015/HĐTC ngày 05/05/2015

 

2. Giá khởi điểm khoản nợ, thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá:

2.1. Giá khởi điểm tài sản 1: 11.334.778.465 đồng (Bằng chữ: Mười một tỷ, ba trăm ba mươi bốn triệu, bảy trăm bảy mươi tám nghìn, bốn trăm sáu mươi lăm đồng). Giá khởi điểm trên chưa bao gồm các loại thuế (nếu có), chi phí liên quan đến chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản/Khoản Nợ, phí đăng ký và các chi phí khác (nếu có) khi thực hiện mua khoản nợ, chi phí này do người trúng đấu giá chịu.

2.2. Giá khởi điểm tài sản 2: 4.088.947.763  đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, không trăm tám mươi tám triệu, chín trăm bốn mươi bảy nghìn, bảy trăm sáu mươi ba đồng). Giá khởi điểm trên chưa bao gồm các loại thuế (nếu có), chi phí liên quan đến chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản/Khoản Nợ, phí đăng ký và các chi phí khác (nếu có) khi thực hiện mua khoản nợ, chi phí này do người trúng đấu giá chịu.

* Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 26/9/2022 đến 17h00 ngày 29/9/2022 (trong giờ hành chính) tại Chi nhánh Hà Nội Công ty đấu giá hợp danh Bến Thành (Phòng 403, tầng 4 tòa nhà Ocean Park, số 01 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) hoặc trụ sở của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN KCN Quế Võ (Lô E1 KCN Quế Võ, phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

3. Chi tiết xin liên hệ:

- Ngân hàng VietinBank Chi nhánh KCN Quế Võ. Địa chỉ: Lô E1, KCN Quế Võ, phường Vân Dương, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Người liên hệ:

+ Ông: Hà Xuân Nam - Trưởng phòng Tổng hợp (0974.889.688);

+ Bà: Nguyễn Thị Thúy Vinh - Trưởng phòng KHDN FDI (0944.746.888).

Trân trọng thông báo!

Khách hàng có nhu cầu xin liên hệ và nhận thông báo chi tiết tại:
VietinBank AMC
Số 76 Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: (028) 39 202020 - ; Website: VietinBankAMC.vn;
Loading ...
Ý KIẾN / BẠN MUỐN MUA TÀI SẢN NÀY ?
(*)
(*)


(*)
TÀI SẢN XỬ LÝ CÙNG LOẠI