Ngày đăng tin: 02-08-2022
VietinBank AMC thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Khoản nợ của khách hàng Đặng Thị Thùy Nhân tại VietinBank - Chi nhánh Thủ Thiêm)
VietinBank AMC thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Khoản nợ của khách hàng Đặng Thị Thùy Nhân tại VietinBank - Chi nhánh Thủ Thiêm)
Giá tài sản:  6.535.000.000 đồng
  • Hướng tài sản:
  • Vị trí tài sản:
  • Tình trạng pháp lý:

I. Thông tin tài sản đấu giá:

- Tên tài sản đấu giá: Khoản nợ của Đặng Thị Thùy Nhân phát sinh tại VietinBank Chi nhánh Thủ Thiêm có tài sản bảo đảm là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ 263/6 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP. HCM.

- Giá khởi điểm của khoản nợ đấu giá: 6.535.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ năm trăm ba mươi lăm triệu đồng).

II. Kết quả lựa chọn:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: Công ty đấu giá hợp danh Thành Trí.

Địa chỉ: 67 (lầu 4.1) Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM

2. Tổng số điểm của tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: 81

3. Tổ chức đấu giá tài sản bị từ chối xem xét, đánh giá hồ sơ: không có

III. Kết quả chấm điểm:

TT

NỘI DUNG

MỨC TỐI ĐA

CÔNG TY ĐGHD ĐÔNG NAM

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TPHCM

CÔNG TY ĐGHD KHẢI BẢO

CÔNG TY ĐGHD TOÀN QUỐC

CÔNG TY ĐGHD THÀNH TRÍ

I

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá

23,0

22

22

18

22

22

1

Cơ sở vật chất bảo đảm cho việc đấu giá

11,0

11

11

11

11

11

2

Trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá

8,0

8

8

4

8

8

3

Có trang thông tin điện tử đang hoạt động

2,0

2

2

2

2

2

4

Đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến

1,0

0

0

0

0

0

5

Có nơi lưu trữ hồ sơ đấu giá

1,0

1

1

1

1

1

II

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả

22,0

18

18

18

22

22

1

Phương án đấu giá đề xuất việc tổ chức đấu giá đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tính công khai, minh bạch, khách quan

4,0

4

4

4

4

4

2

Phương án đấu giá đề xuất thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, buổi công bố giá thuận lợi cho người tham gia đấu giá; hình thức đấu giá, bước giá, số vòng đấu giá có tính khả thi và hiệu quả cao

4,0

0

0

0

4

4

3

Phương án đấu giá đề xuất cách thức bảo mật thông tin, chống thông đồng, dìm giá

4,0

4

4

4

4

4

4

Phương án đấu giá đề xuất thêm các địa điểm, hình thức niêm yết, thông báo công khai khác nhằm tăng mức độ phổ biến thông tin đấu giá

4,0

4

4

4

4

4

5

Phương án đấu giá đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh trật tự cho việc tổ chức thực hiện đấu giá

3,0

3

3

3

3

3

6

Phương án đấu giá đề xuất các giải pháp giải quyết các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện việc đấu giá

3,0

3

3

3

3

3

III

Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản

45,0

33

33

26

26

27

1

Trong năm trước liền kề đã thực hiện hợp đồng dịch vụ đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá

6,0

3

3

2

2

2

2

Trong năm trước liền kề đã tổ chức đấu giá thành các cuộc đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá có mức chênh lệch trung bình giữa giá trúng đấu giá so với giá khởi điểm

18,0

10

10

10

10

10

3

Thời gian hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản tính từ thời điểm có Quyết định thành lập hoặc được cấp Giấy đăng ký hoạt động (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực)

5,0

5

5

5

5

5

4

Số lượng đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản

3,0

3

3

1

2

2

5

Kinh nghiệm hành nghề của đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản

4,0

4

3

3

2

3

6

Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc đóng góp vào ngân sách Nhà nước trong năm trước liền kề, trừ thuế giá trị gia tăng

5,0

4

5

2

2

2

7

Đội ngũ nhân viên làm việc theo hợp đồng lao động

3,0

3

3

3

3

3

8

Có người tập sự hành nghề trong tổ chức đấu giá tài sản trong năm trước liền kề hoặc năm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn

1,0

1

1

0

0

0

IV

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp

5,0

5

5

5

5

5

1

Bằng mức thù lao dịch vụ đấu giá theo quy định của Bộ Tài chính

3,0

 

 

 

 

 

2

Giảm dưới 20% mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của Bộ Tài chính)

4,0

 

 

 

 

 

3

Giảm từ 20% trở lên mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của Bộ Tài chính)

5,0

5

5

5

5

5

V

Trong năm trước liền kề đã tổ chức đấu giá thành ít nhất 02 tài sản của doanh nghiệp Nhà Nước có giá khởi điểm trên 200 triệu đồng với giá trúng đấu giá cao hơn giá khởi điểm tối thiểu 70% (cung cấp biên bản đấu giá để chứng minh)

5,0

0

0

0

0

5

Tổng số điểm

100

78

78

67

75

81

VI

Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

 

 

 

 

 

 

1

Có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

Đủ điều kiện

Đủ điều kiện

Đủ điều kiện

Đủ điều kiện

Đủ điều kiện

Đủ điều kiện

2

Không có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

Không đủ điều kiện

 

 

 

 

 

Khách hàng có nhu cầu xin liên hệ và nhận thông báo chi tiết tại:
VietinBank AMC
Số 76 Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: (028) 39 202020 - ; Website: VietinBankAMC.vn;
Loading ...
Ý KIẾN / BẠN MUỐN MUA TÀI SẢN NÀY ?
(*)
(*)


(*)
TÀI SẢN XỬ LÝ CÙNG LOẠI