Ngày đăng tin: 10-05-2022
VietinBank - Chi nhánh Khu công nghiệp Bình Dương thông báo bán khoản nợ (có tài sản bảo đảm) của Công ty TNHH Thái Hà
VietinBank - Chi nhánh Khu công nghiệp Bình Dương thông báo bán khoản nợ (có tài sản bảo đảm) của Công ty TNHH Thái Hà
Giá tài sản:  Thoả thuận
  • Hướng tài sản:
  • Vị trí tài sản:
  • Tình trạng pháp lý:

1. Thông tin về khoản nợ:

1.1. Tên và địa chỉ của bên nợ.

- Tên: Công ty TNHH Thái Hà.

- Địa chỉ: Số 38, Đường ĐX 39, tổ 9, khu phố 1, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

1.2. Dư nợ tại Chi nhánh KCN Bình Dương tính đến ngày 09/05/2022:

Tổng dư nợ tạm tính đến ngày 09/05/2022 của công ty TNHH Thái Hà tại VietinBank - CN KCN Bình Dương là 88,843,490,251 đồng (tỷ giá quy đổi 22,955 VND/USD)

STT

Thông tin

Đơn vị tiền

Giá trị

1

Dư nợ gốc

VND

82,980,751,287

1.1

Dư nợ VND

VND

68,478,769,352

1.2

Dư nợ USD

USD

631,757

2

Dư nợ lãi

VND

5,862,738,964

2.1

Lãi trong hạn

VND

5,104,124,215

2.1.1

Lãi trong hạn VND

VND

4,598,865,613

2.1.2

Lãi trong hạn USD

USD

22,010.83

2.2

Lãi phạt quá hạn

VND

758,614,749

2.2.1

Lãi phạt quá hạn VND

VND

618,785,285

2.2.2

Lãi phạt quá hạn USD

USD

6,091.46

3

Tổng cộng

VND

88,843,490,251

 

1.3. Thông tin tài sản:

Tài sản thế chấp bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ vay bao gồm các tài sản sau:

- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CE 840464, vào sổ cấp GCN số CT16757 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 21/12/2016, chủ sở hữu là Công ty TNHH Thái Hà. Chi tiết như sau:

+ Thửa đất số: 240, tờ bản đồ số: 13.2

+ Địa chỉ thửa: Phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

+ Diện tích đất: 1.963,0 m2 (bằng chữ: Một nghìn chín trăm sáu mươi ba mét vuông)

+ Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

+ Mục đích sử dụng: Đất thương mại, dịch vụ

+ Thời hạn sử dụng đất: Đến ngày 08/09/2041

+ Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần trên cơ sở nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của Ông Trương Mậu Hà và Bà Phạm Ánh Hồng.

+ Hiện trạng thực tế: Có nhà xưởng nhưng chưa hoàn công.

- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CY 097462, vào sổ cấp GCN số CN314288 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường Thành phố Cần Thơ cấp ngày 23/04/2018, chủ sở hữu là Ông Trương Mậu Hà (Giám đốc công ty). Cụ thể như sau:

+ Thửa đất số: 741, tờ bản đồ số: 3

+ Địa chỉ thửa: Ấp Trường Tây, Xã Tân Thới, Huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ.

+ Diện tích đất: 2,333 m2 (bằng chữ: Hai nghìn ba trăm ba mươi ba mét vuông)

+ Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

+ Mục đích sử dụng: Đất đất trồng cây lâu năm

+ Thời hạn sử dụng đất: Thời hạn sử dụng đến tháng 15/10/2043

+ Nguồn gốc sử dụng: Nhận thừa kế đất được Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất: 1166,5m2; Được tặng cho đất được Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất 1166,5 m2

- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CN 314245, vào sổ cấp GCN số CS03055 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường TP Cần Thơ cấp ngày 23/04/2018, chủ sở hữu là Ông Trương Văn Tỷ (Cha ruột của Ông Trương Mậu Hà). Cụ thể như sau:

+ Thửa đất số: 671, tờ bản đồ số: 3

+ Địa chỉ thửa: Ấp Trường Tây, Xã Tân Thới, Huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ.

+ Diện tích đất: 1,737 m2 (bằng chữ: Một nghìn bảy trăm ba bảy mét vuông)

+ Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

+ Mục đích sử dụng: Đất đất trồng cây lâu năm

+ Thời hạn sử dụng đất: Thời hạn sử dụng đến tháng 15/10/2043

+ Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất; Nhận thừa kế đất được Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất; Nhận thỏa thuận đất được công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số 318248, vào sổ cấp GCN số CS03060 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường TP Cần Thơ cấp ngày 23/04/2018, chủ sở hữu là Ông Trương Thanh Điền (Em ruột của Ông Trương Mậu Hà). Cụ thể như sau:

+ Thửa đất số: 1046 Tờ bản đồ số: 3

+ Địa chỉ thửa: Ấp Trường Tây, Xã Tân Thới, Huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ.

+ Diện tích đất: 1,495 m2 (bằng chữ: Một nghìn bốn trăm chín mươi lăm mét vuông)

+ Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

+ Mục đích sử dụng: Đất chuyên trồng lúa nước

+ Thời hạn sử dụng đất: Thời hạn sử dụng đến tháng 15/10/2063

+ Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất; Nhận thừa kế đất được Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất; Nhận thỏa thuận đất được công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A727663, vào sổ cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số 000414 QSDĐ do Ủy Ban Nhân Dân Huyện Ô Môn cấp ngày 31/12/1991 đã cập nhật biến động ngày 31/10/2016 và ngày 16/11/2016. (Nay là Huyện Thới Lai, Tp. Cần Thơ), chủ sở hữu là Ông Lại Văn Đặng (Em họ của Ông Trương Mậu Hà). Cụ thể như sau:

+ Số thửa đất số 576, tờ bản đồ số 3

+ Địa chỉ thửa: Ấp Trường Tây A, xã Trường Thành, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ.

+ Diện tích đất: 6,365 m2 (bằng chữ: Sáu nghìn ba trăm sáu mươi lăm mét vuông)

+ Mục đích sử dụng: 2L

+ Thời hạn sử dụng đất: Thời hạn sử dụng đến tháng 15/10/2063

- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CĐ 680394, vào sổ cấp GCN số CT15062 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh An Giang cấp ngày 31/03/2017, chủ sở hữu là Công ty TNHH HTH Tịnh Biên (Ông Trương Mậu Hà làm người đại diện theo pháp luật). Cụ thể như sau:

+ Thửa đất số: 78, tờ bản đồ số: 55

+ Địa chỉ thửa: xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

+ Diện tích đất: 1480,0 m2 (bằng chữ: Một nghìn bốn trăm tám mươi phẩy không mét vuông)

+ Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

+ Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

+ Thời hạn sử dụng đất: Đến ngày 06/01/2067

+ Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CĐ 680398, vào sổ cấp GCN số CT15066 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh An Giang cấp ngày 31/03/2017, chủ sở hữu là Công ty TNHH HTH Tịnh Biên (Ông Trương Mậu Hà làm người đại diện theo pháp luật). Cụ thể như sau:

* Đất:

+ Thửa đất số: 110;  Tờ bản đồ số: 55

+ Địa chỉ thửa: xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

+ Diện tích đất: 5294,0 m2 (bằng chữ: Năm nghìn hai trăm chín mươi bốn phẩy không mét vuông)

+ Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

+ Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

+ Thời hạn sử dụng đất: Đến ngày 06/01/2067

+ Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

* Công trình trên đất:

+ Công trình Nhà xe công Nhân: diện tích xây dựng 278m2; diện tích sàn 278m2; hình thức sở hữu: sở hữu riêng; cấp công trình loại 3.5 (theo QĐ 10); thời hạn sở hữu:-\-

+ Công trình Hồ thủy tạ: diện tích xây dựng 156,8m2; diện tích sàn 156,8m2; hình thức sở hữu: sở hữu riêng; cấp công trình loại 3.5 (theo QĐ 10); thời hạn sở hữu:-\-

- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BD268085, số vào sổ cấp GCN số CH 00840 do Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một (nay là Thành Phố Thủ Dầu Một) tỉnh Bình Dương cấp ngày 17/12/2010, chủ sở hữu là Bà Phạm Ánh Hồng (Phó Giám đốc công ty, Vợ Ông Trương Mậu Hà). Cụ thể như sau:

+ Địa chỉ thửa: Phường Phú Lợi, Thành Phố thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

+ Diện tích đất: 357,4 m2 (ba trăm năm mươi bảy phẩy bốn mét vuông)

+ Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

+ Mục đích sử dụng: 200m2 Đất ở tại đô thị, 157,4m2 Đất trồng cây lâu năm

+ Thời hạn sử dụng đất: ONT: Lâu Dài. CLN: đến tháng 08/2043

- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BD193457, số vào sổ cấp GCN số CH 00812 do Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một (nay là Thành Phố Thủ Dầu Một) tỉnh Bình Dương cấp ngày 03/12/2010, chủ sở hữu là Bà Phạm Ánh Hồng (Phó Giám đốc công ty, Vợ Ông Trương Mậu Hà). Cụ thể như sau:

+ Địa chỉ thửa: Phường Phú Lợi, Thành Phố thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

+ Diện tích đất: 69,4 m2 (Sáu mươi chín phẩy bốn mét vuông)

+ Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

+ Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm

+ Thời hạn sử dụng đất: Đến tháng 11/2063

- Phương tiện vận tải: Xe Ô tô biển đăng ký : 61C-140.07, chủ sở hữu là Công ty TNHH Thái Hà, Địa chỉ: 38 DD, tổ 9, KP1, P. Phú Mỹ, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương. Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 012461 do Công an tỉnh Bình Dương cấp ngày 24/04/2015, cụ thể như sau:

+ Số khung: 17BPFC266175

+ Số máy: D4DBEJ573175

+ Số loại: HD72/DT-

+ Loại xe: Tải thùng kín

+ Màu sơn: Trắng

+ Tải trọng: 3250 kg

+ Dung tích: 3907

+ Số chỗ ngồi: 3

+ Đăng ký xe có giá trị đến ngày 31/12/2039

- Máy móc thiết bị dùng cho quá trình chế biến, xử lý hạt điều, chủ sở hữu là Công ty TNHH Thái Hà, bao gồm:

+ Máy dò kim loại NMD530-5540 (bao gồm đầu máy, chân máy, băng tải).

+ Máy phân loại màu LD120

2. Nguyên tắc, phương thức, giá khởi điểm, thời gian đấu giá và cách thức chào mua khoản nợ:

- Nguyên tắc bán nợ: Bán nợ không truy đòi.

- Phương thức bán nợ: Bán đấu giá khoản nợ theo đúng quy định của Pháp luật.

- Giá khởi điểm đối với khoản nợ của Công ty TNHH Thái Hà: các đối tác có nhu cầu liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết.

- Thời gian đấu giá: Trong tháng 05 năm 2022.

3. Chi tiết liên hệ tại Chi nhánh.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Bình Dương; Địa chỉ: 20 Độc Lập, KCN Sóng Thần 1, P. An Bình, Tp. Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Người liên hệ:

- (Ông) Nguyễn Kim Huy - CB.KHDNL - 0933 605 898 - huy.nk@vietinbank.vn

- (Bà) Đỗ Như Quỳnh -TP.KHDNL - 0918 901 238 - quynhdn@vietinbank.vn

- (Ông) Võ văn Bửu - Giám đốc - 0913 283 278 - buuvv@vietinbank.vn

Khách hàng có nhu cầu xin liên hệ và nhận thông báo chi tiết tại:
VietinBank AMC
Số 76 Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: (028) 39 202020 - ; Website: VietinBankAMC.vn;
Loading ...
Ý KIẾN / BẠN MUỐN MUA TÀI SẢN NÀY ?
(*)
(*)


(*)
TÀI SẢN XỬ LÝ CÙNG LOẠI