Ngày đăng tin: 13-12-2021
VietinBank - Chi nhánh Bắc Phú Thọ thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá khoản nợ của Khách hàng - Công ty CP Đầu tư sản xuất và thương mại Thảo Lợi
VietinBank - Chi nhánh Bắc Phú Thọ thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá khoản nợ của Khách hàng - Công ty CP Đầu tư sản xuất và thương mại Thảo Lợi
Giá tài sản:  Thoả thuận
  • Hướng tài sản:
  • Vị trí tài sản:
  • Tình trạng pháp lý:

Nội dung cụ thể:

1. Tên và địa chỉ của đơn vị có khoản nợ đấu giá:

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Phú Thọ (VietinBank Bắc Phú Thọ)

Địa chỉ: Khu 1, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

2. Tên khoản nợ và giá khởi điểm của khoản nợ đấu giá:

2.1. Tên khoản nợ: Khoản nợ Công ty CP đầu tư sản xuất và thương mại Thảo Lợi

2.2. Giá khởi điểm của khoản nợ đấu giá: Theo kết quả thẩm định giá khoản nợ của Công ty thẩm định giá độc lập nhưng không thấp hơn tổng nghĩa vụ Khoản nợ tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam tại thời điểm đấu giá.

Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế (nếu có), chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản/khoản nợ, phí đăng ký và các chi phí khác (nếu có). Khi thực hiện mua khoản nợ, các chi phí này do người trúng đấu giá chịu.

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá

- Các tổ chức tham gia phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4, Điều 56 - Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác do VietinBank quy định, cụ thể như sau:

+ Có hồ sơ pháp lý doanh nghiệp, có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố.

+ Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả, phù hợp theo yêu cầu của VietinBank.

+ Có đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị và hệ thống thông tin cần thiết phục vụ đấu giá.

+ Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín tổ chức đấu giá (có Hợp đồng dịch vụ đấu giá trong 2 năm gần nhất).

+ Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp theo quy định tại Thông tư số: 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính đã được sửa đổi, bổ sung một số điều bằng Thông tư số: 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính và thỏa thuận.

4. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian nộp hồ sơ: Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông tin công khai trên website của VietinBank và website đấu giá chuyên ngành (http://dgts.moj.gov.vn). VietinBank Bắc Phú Thọ không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được Chi nhánh lựa chọn.

- Địa điểm nộp hồ sơ: VietinBank Bắc Phú Thọ; Địa chỉ: Khu 1, Phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

5. Thông tin liên hệ chi tiết

- VietinBank - Chi nhánh Bắc Phú Thọ. Địa chỉ: Khu 1, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

- Đầu mối liên hệ:

Ông Dương Anh Tuân; ĐTDĐ: 0912879082; Chức vụ: Trưởng phòng KHDN.

Nguyễn Hồng Nhung; ĐTDĐ: 0945859589; Chức vụ: Cán bộ QHKH.

Trân trọng!

Khách hàng có nhu cầu xin liên hệ và nhận thông báo chi tiết tại:
VietinBank AMC
Số 76 Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: (028) 39 202020 - ; Website: VietinBankAMC.vn;
Loading ...
Ý KIẾN / BẠN MUỐN MUA TÀI SẢN NÀY ?
(*)
(*)


(*)
TÀI SẢN XỬ LÝ CÙNG LOẠI