Ngày đăng tin: 12-10-2021
VietinBank Nam Thăng Long thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá khoản nợ của khách hàng Nguyễn Thị Dung.
VietinBank Nam Thăng Long thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá khoản nợ của khách hàng Nguyễn Thị Dung.
 • Hướng tài sản:
 • Vị trí tài sản:
 • Tình trạng pháp lý:

1. Tên, địa chỉ người có khoản nợ đấu giá:

- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN  Nam Thăng Long (VietinBank CN Nam Thăng Long.

- Địa chỉ: Số 117A (số mới 421) đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

2. Thông tin khoản nợ bán đấu giá:

2.1. Thông tin khoản nợ: Toàn bộ khoản nợ (gốc, lãi, phí,…) của khách hàng Nguyễn Thị Dung tại VietinBank CN Nam Thăng Long phát sinh từ các hợp đồng tín dụng dưới đây với tổng dư nợ tạm tính đến ngày 24/09/2021 là 2.836.609.081 đồng (Hai tỷ, ba trăm tám mươi sáu triệu, sáu trăm linh chín nghìn, không trăm tám mươi mốt đồng), cụ thể:

+ Toàn bộ khoản nợ (gốc, lãi, phí,…) của khách hàng Nguyễn Thị Dung theo Hợp đồng tín dụng số 1812/2020-HĐCV/NHCT140-DUNGNT ký ngày 18/12/2020. Toàn bộ khoản nợ bao gồm nợ gốc, nợ lãi, lãi phạt, phí … tạm tính đến ngày 24/09/2021 là:

 • Dư nợ gốc: 2.732.000.000 đồng;
 • Lãi vay trong hạn: 90.161.326 đồng;
 • Lãi phạt quá hạn: 1.430.719 đồng
 • Tổng dư nợ gốc và lãi tạm tính đến ngày 24/09/2021 là: 2.823.592.045 đồng (Hai tỷ, tám trăm hai mươi ba triệu, năm trăm chín mươi hai nghìn, không trăm bốn mươi lăm đồng)

+ Toàn bộ khoản nợ (gốc, lãi, phí,…) của khách hàng Nguyễn Thị Dung theo Giấy đề nghị phát hành thẻ tín dụng quốc tế kiêm hợp đồng ký ngày 22/12/2020. Toàn bộ khoản nợ bao gồm nợ gốc, nợ lãi, lãi phạt, phí … tạm tính đến ngày 24/09/2021 là:

 • Dư nợ gốc: 11.578.345 đồng;
 • Lãi vay: 838.691 đồng;
 • Phí: 600.000 đồng;
 • Tổng dư nợ gốc, lãi và phí tạm tính đến ngày 24/09/2021 là: 13.017.036 đồng (Mười ba triệu, không trăm mười bảy nghìn, không trăm ba mươi sáu đồng)

2.2. Tài sản bảo đảm:

Toàn bộ Quyền sử dụng Thửa đất số 391, tờ bản đồ số 47 tại địa chỉ: Gò Sỏi, thôn 9, xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số CY 419215, số vào sổ cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số CS-SS 16895 do Sở tài nguyên và môi trường TP Hà Nội cấp ngày 20/11/2020 cho bà Nguyễn Thị Dung.

3. Giá khởi điểm bán đấu giá:

Giá khởi điểm bán đấu giá khoản nợ là 2.840.000.000 đồng (Hai tỷ tám trăm bốn mươi triệu đồng).

            Giá khởi điểm trên là toàn bộ khoản nợ (gốc, lãi, phí,…) của khách hàng, chưa bao gồm các loại thuế, chi phí liên quan đến chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản/Khoản nợ, phí đăng ký và các chi phí khác (nếu có) khi thực hiện mua khoản nợ.

4. Nguyên tắc bán nợ: Bán nợ không truy đòi

5. Phương thức bán nợ: Bán đấu giá khoản nợ qua tổ chức bán đấu giá theo quy định của pháp luậ

6. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

Các tổ chức tham gia phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4, điều 56 - Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác do VietinBank quy định, cụ thể như sau:

- Có hồ sơ pháp lý doanh nghiệp, có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố.

- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả, phù hợp theo yêu cầu của VietinBank.

- Có đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị và hệ thống thông tin cần thiết phục vụ đấu giá.

- Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín tổ chức đấu giá (có Hợp đồng dịch vụ đấu giá trong 2 năm gần nhất).

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp theo quy định tại Thông tư số: 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ Tài chính đã được sửa đổi, bổ sung một số điều bằng Thông tư số: 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính và thỏa thuận.

7. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian nộp hồ sơ: Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông tin công khai trên website của VietinBank và website đấu giá chuyên ngành (http://dgts.moj.gov.vn). (Chú ý: Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được VietinBank CN Nam Thăng Long lựa chọn).

- Địa điểm nộp hồ sơ: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thăng Long (VietinBank CN Nam Thăng Long). Địa chỉ: Số 117A (số mới 421) đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

8. Thông tin liên hệ chi tiết:

VietinBank CN Nam Thăng Long – Phòng Tổng hợp; địa chỉ: Số 117A (số mới 421) đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Đầu mối liên hệ:  Bà Trần Thùy Linh – Điện thoại: 0914838588

                             Ông Đỗ Ngọc Thắng – Điện thoại: 0913608585

Ông Triệu Hồng Nhật . Điện thoại: 0917190595

Khách hàng có nhu cầu xin liên hệ và nhận thông báo chi tiết tại:
VietinBank AMC
Số 76 Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: (028) 39 202020 - ; Website: VietinBankAMC.vn;
Loading ...
Ý KIẾN / BẠN MUỐN MUA TÀI SẢN NÀY ?
(*)
(*)


(*)
TÀI SẢN XỬ LÝ CÙNG LOẠI