Ngày đăng tin: 12-10-2021
VietinBank - Chi nhánh Nhơn Trạch thông báo đấu giá công khai Khoản nợ của Khách hàng là Công ty TNHH MTV Ngô Ánh - Lần 3
VietinBank - Chi nhánh Nhơn Trạch thông báo đấu giá công khai Khoản nợ của Khách hàng là Công ty TNHH MTV Ngô Ánh - Lần 3
Giá tài sản:  60.008.751.270 đồng
  • Hướng tài sản:
  • Vị trí tài sản:
  • Tình trạng pháp lý:

1. Thông tin về khoản nợ.

1.1. Tên và địa chỉ của bên nợ:

Tên khách hàng: CÔNG TY TNHH MTV NGÔ ÁNH.          

- Địa chỉ: Ấp Tân Phong, Xã Xuân Tân, Thị xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại: 061.3.723855; Fax: 061.3.723854

- GCN ĐKKD & ĐK Thuế số 3602169143 do Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai Cấp ngày 11/11/2009. (Chuyển đổi từ DNTN Ngô Ánh, số ĐKKD: 4701000570 cấp ngày 02/11/2001).

- Người đại diện: Ông Ngô Ánh - Chức vụ: Giám đốc.

* Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính: Cưa xẻ đóng bao bì pallete. Sản xuất ván bóc từ gỗ vườn, gỗ rừng trồng. Mua bán các sản phẩm gỗ xuất khẩu..

1.2. Dư nợ tại Chi nhánh Nhơn Trạch tính đến ngày 10/06/2021:

Tiêu chí

Dư nợ ngày 10/06/2021(VNĐ)

Nợ gốc

49,750,411,636

Dư nợ lãi (tính đến ngày 02/06/2017)

41,208,884,002

Dư nợ lãi phạt cộng dồn (tính đến ngày 02/06/2017)

17,187,186,803

Cộng

108,146,482,441

1.3. Tài sản bảo đảm cho khoản nợ

- Nhà xưởng và các công trình phụ tại ấp Tân Phong, xã Xuân Tân, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai theo GCN Quyền sở hữu công trình xây dựng số 757322611000210, hồ sơ gốc số 2-10 do Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cấp ngày 21/04/2008, cụ thể như sau:

STT

Hạng mục công trình

Cấp công trình

Diện tích xây dựng (m2)

Diện tích sàn xây dựng hoặc công suất

Kết cấu chủ yếu

Số tầng

Năm xây dựng

1

Nhà bảo vệ

4

12

12

Gạch

1

2007

2

Nhà xưởng 2

3

1650

1650

Thép

1

2007

3

Nhà ăn công nhân

4

132

132

Gạch

1

2007

4

Văn phòng điều hành

4

93

93

Gạch

1

2007

5

Khu vệ sinh

4

45

45

Gạch

1

2007

6

Nhà xưởng 3

3

2640

2640

Thép

1

2007

7

Kho nguyên liệu

4

630

630

Thép

1

2007

- Tài sản được hình thành từ vốn vay là tài sản gắn liền với đất tại ấp Tân Phong, xã Xuân Tân, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai thuộc thửa đất số 646, tờ bản đồ số 04 theo GCN QSDĐ số AE 511460 do UBND thị xã Long Khánh cấp ngày 22/06/2006 và thửa đất số 353, tờ bản đồ số 04 theo GCN QSDĐ số B659617 do UBND thị xã Long Khánh cấp ngày 04/7/1994. (Chưa có giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản trên đất).

- Tài sản được hình thành từ vốn vay là tài sản gắn liền với đất (nhà xưởng) tại ấp Tân Phong, xã Xuân Tân, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai thuộc các thửa đất số 644, tờ bản đồ số 04 theo GCN QSDĐ số AĐ 831307 do UBND thị xã Long Khánh cấp ngày 11/05/2006 và thửa đất số 640, tờ bản đồ số 04 theo GCN QSDĐ số AĐ406083 do UBND thị xã Long Khánh cấp ngày 26/04/2006 và thửa đất số 352, tờ bản đồ số 04 theo GCN QSDĐ số B650791 do UBND thị xã Long Khánh cấp ngày 04/7/1994. (Chưa có giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản trên đất).

- 10 Quyền sử dụng đất đứng tên ông Ngô Ánh và bà Trần Thị Hôn tọa lạc tại xã Hàng Gòn, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau:

STT

Sthửa

TBĐ

DTích (m2)

Loại đất

THSD

Số phát hành

Số vào sổ

Ngày cấp

1

64

7

3,007

CLN

4/7/2044

AB558634

H00019

24/02/2005

2

41

7

7,080

HNK

7/9/2014(*)

AB558639

H00027

24/02/2005

3

40

7

1,855

HNK

7/9/2014(*)

AB558638

H00026

24/02/2005

4

62

7

4,252

CLN

7/9/2044

AB558636

H00017

24/02/2005

5

653

7

3,193

CLN

4/7/2044

AB558635

H00020

24/02/2005

6

651

7

3,748

CLN

7/9/2044

AB558637

H00018

24/02/2005

7

53

7

3,105

CLN

2044

Đ029510

5392QSDĐ/QĐ 98/QĐ.UBTX

23/02/2004

8

49

7

18,498

CLN

2044

Đ029560

5393QSDĐ/QĐ 96/QĐ.UBTX

23/02/2004

9

39

3

12,226

CLN

2044

AB558640

H00021

24/02/2005

10

550

4

2,212

CLN

4/7/2014(*)

AB558642

H00022

24/02/2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Quyền sử dụng đất có diện tích 4.555m2 (Trong đó: Đất ở tại nông thôn có diện tích 300m2, thời hạn sử dụng lâu dài; Đất trồng cây lâu năm có diện tích 4.255m2, thời hạn sử dụng đến 04/07/2044) thuộc thửa đất số 40, tờ bản đồ số 03 tọa lạc tại xã Hàng Gòn, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai theo GCN QSDĐ số AB 558641, số vào sổ cấp GCN: H 00023 do UBND thị xã Long Khánh cấp ngày 24/02/2005.

- Các quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 265, tờ bản đồ số 09 ((thửa 644+645), tờ bản đồ số 09 xã Xuân Bình cũ), tọa lạc tại xã Bình Lộc, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đứng tên ông Nguyễn Minh Quang và bà Nguyễn Thị Thu Hằng theo Trích lục và Biên vẽ bản đồ địa chính khu đất số 0001/BVBĐ do Chi nhánh Công ty Đo đạc và dịch vụ nhà đất Đồng Biên ký ngày 07/01/2008, cụ thể:

STT

Sthửa

TBĐ

DTích (m2)

Loại đất

THSD

Số phát hành

Số vào sổ

Ngày cấp

1

265

9

5.554

CLN

 

B492461

+

B492450

23 QSDĐ

+

267 QSDĐ

10/02/1993

+

10/02/1993

2

265

9

300

ONT

 

 
- Các quyền sử dụng đất tọa lạc tại xã Xuân Thạnh (nay là xã Hàng Gòn), thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đứng tên ông Ngô Ánh và bà Trần Thị Hôn, cụ thể:
 

STT

Sthửa

TBĐ

DTích (m2)

Loại đất

THSD

Số phát hành

Số vào sổ

Ngày cấp

1

38

03

7.050

CLN

2044

U 301481

5122QSDĐ/333 /QĐUBH

05/4/2002

2

67+63

07

5.278

CLN

 

C 717090

4257QSDĐ

30/5/1995

 
- Quyền sử dụng đất tọa lạc tại xã Hàng Gòn, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, đứng tên ông Trần Văn Nhơn và bà Phạm Thị Mỹ, cụ thể:
 

STT

Sthửa

TBĐ

DTích (m2)

Loại đất

Số phát hành

Số vào sổ

Ngày cấp

1

24

07

300

Thổ cư

B 659798

1684QSDĐ

04/7/1994

16.246

CLN

2

64

08

2.535

CLN

 
- Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 196, tờ bản đồ số 09 có diện tích 393.7m2 (Trong đó: Đất ở đô thị có diện tích 50m2, thời hạn sử dụng lâu dài; Đất trồng cây lâu năm có diện tích 343.7m2, thời hạn sử dụng đến 15/10/2043) tại Khu phố 5, phường Xuân Hòa, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai theo GCN QSDĐ số AM 651299, số vào sổ cấp GCN QSDĐ: H 01797 do UBND thị xã Long Khánh cấp ngày 12/8/2008.

- Các quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại xã Hàng Gòn, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đứng tên ông Ngô Ánh và bà Trần Thị Hôn, cụ thể:

STT

Số thửa

TBĐ

DTích (m2)

Loại đất

THSD

Số phát hành

Số vào sổ

Ngày cấp

1

35

7

3,103

CLN

2044

AĐ 865524

H 00189

24/04/2006

2

621

4

8,951

CLN

2047

K800281

4817QSDĐ

21/01/1998

3

116

7

300

Thổ

Lâu dài

AE 063163

H 00267

16/8/2006

7,962

CHN

04/7/2014(*)

4

120

7

9,224

CLN

04/7/2044

AE063162

H 00266

16/03/2006

5

103

3

9,606

CLN

07/9/2044

AE 063202

H 00271

16/8/2006

6

421

4

9,081

CLN

2047

K616589

4591QSDĐ

21/10/1997

7

42

7

9,998

CLN

2045

AĐ 865501

H 00181

10/03/2006

8

424

4

954

CLN

2044

AĐ 865503

H 00180

07/03/2006

9

423

4

6,465

CLN

2044

AD 865504

H 00179

07/03/2006

10

34

7

300

thổ

Lâu dài

X650723

5520QSDĐ/937

/QĐUBH

12/8/2003

3,484

CLN

2044

37

7

5,504

CLN

2044

54

7

300

thổ

Lâu dài

15,056

CLN

2044

11

36

7

3,490

CLN

2047

X650871

5332QSDĐ/QĐ 1120/QĐUBH

24/03/2003

38

7

2,300

CLN

2047

 

12

51

7

19,336

CLN

2046

X650920

5333QSDĐ/QĐ 1150/QĐUBH

29/9/2003

13

42

3

8,278

CLN

24/01/2044

AD 053483

H 00120

28/10/2005

14

37

3

14,531

CLN

21/10/2047

AD 053482

H00121

28/10/2005

- Các quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại xã Xuân Tân, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, đứng tên ông Ngô Ánh và bà Trần Thị Hôn, cụ thể:

STT

Số thửa

TBĐ

DTích (m2)

Loại đất

THSD

Số phát hành

Số vào sổ

Ngày cấp

1

640

04

2,376

CLN

04/7/2044

AD 406083

H 00336

26/04/2006

2

1242

13

120

Thổ

Lâu dài

X650628

5534QSDĐ/824

/QĐ.UBH

21/7/2003

3

642

04

9,744

CLN

2044

AĐ831257

H 00352

11/5/2006

4

354

04

10,226

CLN

 

B659601

1932QSDĐ

04/7/1994

5

643

04

7,488

CLN

2044

AĐ 831259

H 00353

11/5/2006

6

1238

13

300

Thổ

Lâu dài

P 557688

4962/QSDĐ

10/5/2000

167

ĐRM

2014(*)

7

422

04

6,769

CLN

 

B 650618

3577QSDĐ

07/9/1994

428

04

2,336

CLN

Lưu ý: (*): Là thời hạn sử dụng đất đã hết hạn chưa thực hiện gia hạn mới.

2. Người có khoản nợ đấu giá:

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Nhơn Trạch (Vietinbank- Chi nhánh Nhơn Trạch).

Địa chỉ: Đường 25B, Xã Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.

3. Tổ chức đấu giá khoản nợ:

Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Thịnh Group.

Địa chỉ: 46 đường số 2 Cư xá Chu Văn An, phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

4. Giá khởi điểm: 60.008.751.270 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ, không trăm lẻ tám triệu, bảy trăm năm mươi mốt nghìn, hai trăm bảy mươi đồng). Giá này không bao gồm các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản, phí đăng ký và các chi phí khác (nếu có) khi thực hiện mua Khoản Nợ, các chi phí này do người trúng đấu giá chịu. Việc mua, bán Khoản Nợ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

5. Khoản tiền đặt trước: 6.000.875.127 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, tám trăm bảy mươi lăm nghìn, một trăm hai mươi bảy đồng) tương đương với 10% giá khởi điểm.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

7. Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá khoản nợ:

Từ 08 giờ 00 phút ngày 12/10/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 02/11/2021 tại L4-37.OT05 – Landmark 4, Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại liên hệ: 028.62762586.

8. Thời gian và địa điểm xem hồ sơ khoản nợ:

Từ 08 giờ 00 phút ngày 25/10/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 27/10/2021 tại L4-37.OT05 – Landmark 4, Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

9. Thời gian, địa điểm, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Trong thời hạn bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá khoản nợ.

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá là các tổ chức có chức năng kinh doanh mua bán nợ, trừ các tổ chức là người liên quan của bên nợ theo quy định và các trường hợp được quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016.

- Địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ trực tiếp tại L4-37.OT05 – Landmark 4, Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

10. Thời hạn nộp tiền đặt trước:

- Trong giờ hành chính các ngày: ngày 02/11/2021, 03/11/2021 và 04/11/2021, trừ trường hợp tổ chức đấu giá khoản nợ và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá.

- Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Thịnh Group theo quy định.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Lúc 10 giờ 30 phút ngày 05/11/2021 tại L4-37.OT05 – Landmark 4, Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

12. Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

13. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

            Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

            Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Nhơn Trạch.

            Địa chỉ: Đường 25B, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

            Người liên hệ: Ông: Nguyễn Gia Chung – Số điện thoại: 0982019710;

                                   Ông: Đặng Văn Thái – Số điện thoại: 0946089279.

Khách hàng có nhu cầu xin liên hệ và nhận thông báo chi tiết tại:
VietinBank AMC
Số 76 Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: (028) 39 202020 - ; Website: VietinBankAMC.vn;
Loading ...
Ý KIẾN / BẠN MUỐN MUA TÀI SẢN NÀY ?
(*)
(*)


(*)
TÀI SẢN XỬ LÝ CÙNG LOẠI