Ngày đăng tin: 05-10-2021
VietinBank Bình Thuận thông báo bán đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH MeLon...
VietinBank Bình Thuận thông báo bán đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH MeLon...
Giá tài sản:  17.300.000.000 đồng
 • Hướng tài sản:
 • Vị trí tài sản:
 • Tình trạng pháp lý:

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ KHOẢN NỢ

- Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Thuận – Địa chỉ: 02 Nguyễn Tất Thành, Phường Bình Hưng, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận.

- Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Sen Việt – Chi nhánh Hà Nội - Địa chỉ: Tầng M, Tòa nhà Sannam, 78 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

1. Tên tài sản đấu giá: Khoản nợ của Công ty TNHH Melon tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Thuận

Giá trị khoản nợ đến ngày 28/09/2021: 28.946.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tám tỷ, chín  trăm bốn mươi sáu triệu đồng).

Giá khởi điểm: 17.300.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười bảy tỷ, ba trăm triệu đồng).

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá chưa bao gồm các loại thuế (nếu có), chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản/khoản nợ, phí đăng ký và các chi phí khác (nếu có). Khi thực hiện mua khoản nợ, các chi phí này do người trúng đấu giá chịu.

Giấy tờ về quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá:

 • Hợp đồng tín dụng số 3012003/HĐTD ngày 20/01/2012 giữa Công ty TNHH Melon với Vietinbank.
 • Văn bản sửa đổi HĐTD số 30120003/HĐTD/-SĐBS1/NHCT600-CTYMELON ngày 25/09/2013 giữa Công ty TNHH Melon với Vietinbank.
 • Hợp đồng tín dụng số 30110005/HDTD ngày 21/07/2011 giữa Công ty TNHH Melon với Vietinbank.
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với dất số BL159785 do uỷ ban nhân dân tỉnh bình thuận cấp ngày 17/10/2014.
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với dất số BL159784 do uỷ ban nhân dân tỉnh bình thuận cấp ngày 17/10/2014.
 • Hợp đồng thuê đất ngày 10/09/2010 giữa Công ty TNHH Melon với Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.
 • Hợp đồng thế chấp tài sản số 30110005/HĐTC ngày 21/07/2011.
 • Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp QSDĐ, QSH nhà ở và tài sản gắn liền với đất  ngày 21/07/2011.
 • Văn bản sửa đổi HĐTC 30110005/VBSĐ/01 ngày 24/02/2012 giữa Công ty TNHH Melon với Vietinbank.
 • Văn bản sửa đổi HĐTC 30110005/VBSĐ BS-HĐTC ngày 17/11/2014 giữa Công ty TNHH Melon với Vietinbank.
 • Đơn yêu cầu sửa chữa sai xót 02/12/2011.
 • Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký 18/11/2014.

Người tham gia đấu giá khoản nợ có trách nhiệm xem xét, tìm hiểu các hồ sơ khoản nợ, tài sản bảo đảm và tự xác định tình trạng của khoản nợ theo hiện trạng thực tế, các hồ sơ pháp lý của khoản nợ, đồng thời tự xem xét, tìm hiểu tình trạng thực tế của các tài sản bảo đảm cho khoản nợ. Nếu đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua khoản nợ đấu giá nêu trên; Công ty Đấu giá Hợp danh Sen Việt- CN Hà Nội, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam không chịu trách nhiệm đối với bất cứ rủi ro nào phát sinh đối với khoản nợ kể từ thời điểm khoản nợ được đấu giá thành công;

Giá trị ghi sổ của khoản nợ được xác định trên cơ sở nợ gốc và lãi vay phát sinh thực tế theo Hợp đồng cấp tín dụng số: 30110005/HĐTD ngày 21/07/2011  và 30110003/HĐTD ngày 20/01/2012 ký giữa  Công ty TNHH Melon và  Vietinbank. 

2. Kế hoạch tổ chức đấu giá:

a) Thời gian, địa điểm xem tài sản và hồ sơ pháp lý của tài sản đấu giá: ngày 14/10/2021 và ngày 15/10/2021, tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Sen Việt- Chi nhánh Hà Nội;

b) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày niêm yết đến 16h00 ngày 18/10/2021 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Sen Việt - Chi nhánh Hà Nội;

c) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước trả giá.

Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/Một bộ hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng / một bộ hồ sơ).

Số tiền đặt trước: 870.000.000 đồng (Tám trăm bảy mươi triệu đồng) tương đương 5% giá khởi điểm.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 18/10/2021 đến 16h00 ngày 20/10/2021 (Khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước trước thời hạn).

Bước giá: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng).

(Bước giá là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề).

d) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện mua tài sản theo quy định, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Công ty Sen Việt từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 16h00 ngày

18/10/2021.

e) Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 09h00 ngày 21/10/2021 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Sen Việt – Chi nhánh Hà Nội - Địa chỉ: Tầng M, Tòa nhà Sannam, số 78 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Tp.Hà Nội.

f) Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên.

(Các th tc trên thc hin vào gi hành chính các ngày làm vic, trừ ngày chủ nhật và ngày lễ, ti trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Sen Việt – Chi nhánh Hà Nội – Địa chỉ: Tầng M, Tòa nhà Sannam, số 78 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội. SĐT: 0865316468)

Khách hàng có nhu cầu xin liên hệ và nhận thông báo chi tiết tại:
VietinBank AMC
Số 76 Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: (028) 39 202020 - ; Website: VietinBankAMC.vn;
Loading ...
Ý KIẾN / BẠN MUỐN MUA TÀI SẢN NÀY ?
(*)
(*)


(*)
TÀI SẢN XỬ LÝ CÙNG LOẠI