Ngày đăng tin: 01-12-2020
Bán đấu giá toàn bộ TSBĐ (35 TS) của nhóm KH PGD An Bình vay tại VietinBank CN KCN Biên Hòa.
Bán đấu giá toàn bộ TSBĐ (35 TS) của nhóm KH PGD An Bình vay tại VietinBank CN KCN Biên Hòa.
  • Hướng tài sản:
  • Vị trí tài sản:
  • Tình trạng pháp lý:
    Hồ sơ pháp lý đầy đủ

1.             Thông tin về Bên có tài sản đấu giá

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA

Địa chỉ                          : Ngã tư Amata, Xa lộ Hà Nội, Biên Hòa, Đồng Nai

Mã số doanh nghiệp   : 0100111948029

Điện thoại                    : 0251.8899734

Tên tài khoản              : Số tài khoản 224420600 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - chi nhánh KCN Biên Hòa.

Đại diện                        : Bà Nguyễn Thị Hằng - Chức vụ: Giám đốc chi nhánh

(Theo văn bản uỷ quyền số 1010/UQ-HĐQT-NHCT18 ngày 24/8/2020 của Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam)

2.             Thông tin về TSBĐ cần bán đấu giá

Toàn bộ TSBĐ (35 TS) của nhóm KH PGD An Bình vay tại VietinBank Biên Hòa:

STT

CHỦ TÀI SẢN

SỐ SỔ

SỐ TỜ

SỐ THỬA

 DIỆN TÍCH

LOẠI ĐẤT

ĐỊA CHỈ TÀI SẢN

KHÁCH HÀNG VAY

1

Nguyễn Văn Nam

BE 187055

14

63

    2,071.0

ONT: 200-TCLN: 1871

Xã Phước Thiền, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Tam Bình

2

Vũ Ngọc Bằng

BA 803351

14

47

    2,751.0

ONT: 300-TCLN: 2451

Xã Phước Thiền, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Vũ Ngọc Bằng

3

Lê My Đức

BA 281484

8

94

    1,281.0

TCHN

Xã Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Lê My Đức

4

Lê My Đức

BA 281483

8

87

       578.0

TCHN

Xã Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Lê My Đức

5

Lê My Đức

BA 281482

8

69

       661.0

TCHN

Xã Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Lê My Đức

6

Phan Văn Lệ

BA 281589

8

108

    2,825.0

TCHN

Xã Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Phan Văn Lệ

7

Bùi Văn Nam

 BE 105490

60

62

    2,567.0

ONT: 300-TCLN: 2267

Xã Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Bùi Văn Nam

8

Bùi Thị Loan

BK 280710

29

49

    1,242.0

ONT: 250-TCLN: 992

Xã Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Bùi Thị Loan

9

Phùng Thế Huân

BE 167118

61

109

    2,366.0

ONT: 300-TCHN; 140; TCLN: 1926

Xã Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Phùng Thế Huân

10

Trịnh Văn Thịnh

CC 724065

61

88

    1,854.0

ONT; 300-TCLN: 1151; LN: 403

Xã Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Công ty TNHH Hà Bảo Anh

11

Nguyễn Thị Huyền

BE 189050

95

286

       531.0

TCLN

Xã Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Công ty TNHH TM ĐT Phát Huy

12

Nguyễn Thị Huyền

BE 189051

95

285

       250.0

ONT

Xã Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Công ty TNHH TM ĐT Phát Huy

13

Nguyễn Văn Chính

 BA 033577

100

286

    1,000.0

ONT: 100-TCLN: 900

Xã Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Cty TNHH Phi Bảo

14

Nguyễn Văn Ngọc

BI 516023

14

38

    3,022.0

ONT: 300-NTTS: 184 - TCLN:2538

Xã Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Nguyễn Văn Ngọc

15

Bùi Thị Nga

CB 959751

28

211

    2,511.0

ONT: 100
TCLN: 2411

Xã Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Bùi Thị Nga

16

Bùi Văn Công

 CB 959750

28

213

    1,234.0

ONT: 100-CLN: 1134

Xã Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Bùi Văn Công

17

Bùi Văn Nam

CB 959752

28

212

    2,510.0

ONT: 100-TCLN: 2410

Xã Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Công ty TNHH MTV TMDV Long Thành Công

18

Nguyễn Văn Nam

BA 007541

41

27

    1,798.0

TCLN

Xã Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Tam Bình

19

Nguyễn Văn Nam

BA 007539

41

42

    2,544.0

TCLN

Xã Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Tam Bình

20

Nguyễn Văn Nam

BA 007540

41

26

    2,223.0

ONT: 300-TCLN: 1923

Xã Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Tam Bình

21

Hoàng Hữu Tăng

BB 933155

42

50

    2,637.0

ONT: 300-CLN: 2337

Xã Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Hoàng Hữu Tăng

22

Trần Ngọc Thật

 BA 804206

42

87

    1,060.0

TCLN

Xã Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Trần Ngọc Thật

23

Trần Ngọc Thật

BA 804203

42

105

    3,331.0

TCLN

Xã Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Trần Ngọc Thật

24

Nguyễn Văn Nam

BH 420658

48

109

       962.0

TCLN

Xã Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Tam Bình

25

Trần Văn Quảng

BA 007851

49

106

    3,946.0

TCLN

Xã Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Trần Văn Quảng

26

Nguyễn Thị Huyền

BK 460459

39

334

    1,348.0

ONT: 150-TCLN: 1198

Xã Long Tân, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Công ty TNHH TM ĐT Phát Huy

27

Hoàng Hữu Tăng

BS 466929

9

244

       312.2

ODT: 100 -TCLN; 212.2

Phường Kim Dinh, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Cty TNHH Kỹ Thuật & Xây Dựng Nguyễn My E.M.C

28

Nguyễn Văn Hưng

BB 218981

37

610

       510.0

ONT: 400 -TCLN: 110

Xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Công ty TNHH MTV TMDV Long Thành Công

29

Mai Văn Thủy

BV 930727

26

191

         77.5

TCHN

Thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Mai Văn Thủy

30

Mai Văn Thủy

BV 930728

26

162

       694.1

ODT: 300 -TCHN: 394.1

Thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Mai Văn Thủy

31

Trương Ngọc Minh

BB 426306

8

1422

       376.3

ODT: 300-TCHN: 76.3

Thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trương Ngọc Minh

32

Hoàng Hữu Tăng

BH 350595

28

602

       127.2

ODT: 100 -TCLN: 27.2

Phường Long Toàn,  thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Cty TNHH Kỹ Thuật & Xây Dựng Nguyễn My E.M.C

33

Nguyễn Hoàng Hải

CC 674338

1

10

   10,280.0

TCHN

Xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Nguyễn Hoàng Hải

34

Nguyễn Văn Thắng

AH 238840

01

20

   11,407.0

ONT: 300-TCHN: 11107

Xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Nguyễn Văn Thắng

35

Nguyễn Văn Thắng

CA 816004

20

547

    3,726.0

TCLN

Xã Sông Xoài, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Cty TNHH Phi Bảo

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 


3.             Giá khởi điểm và Điều kiện bán: Bán trọn gói 35 tài sản không bán tách rời từng tài sản.

-   Giá khởi điểm của tài sản: 41.074.491.100 (Bằng chữ: Bốn mươi mốt tỷ không trăm bảy mươi bốn triệu bốn trăm chín mươi mốt ngàn một trăm đồng). Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

Lệ phí trước bạ, thuế TNCN, thuế TNDN và các loại thuế, phí, chi phí khác phát sinh liên quan đến việc chuyển nhượng, sang tên tài sản do người trúng đấu giá chịu.

-   Bước giá: 50.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng).

   Cách thức trả giá: Người tham gia đấu giá trả giá theo công thức sau:

      Giá trả = Giá khởi điểm + (N x Bước giá), trong đó N là số tự nhiên (N = 0,1,2,3,..).

4.             Tiền đặt trước 20% giá khởi điểm: 8.214.898.220 đồng (Bằng chữ: Tám tỷ, hai trăm mười bốn triệu, tám trăm chín mươi tám ngàn, hai trăm hai mươi đồng).

5.             Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 12/11/2020 đến ngày 19/11/2020 tại nơi có tài sản.

6.             Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 16 giờ 00 phút ngày 27/11/2020, tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Bất động sản Việt – Số 76 (Lầu 6) Cách Mạng Tháng Tám, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

7.             Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 25/11/2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 27/11/2020, theo thông báo về việc nộp tiền đặt trước của tổ chức đấu giá tài sản.

8.             Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức buổi đấu giá: Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 30/11/2020 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Bất động sản Việt – Số 76 (Lầu 6) Cách Mạng Tháng Tám, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

9. Chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Bất động sản Việt – địa chỉ: Số 76 (lầu 6), CMT8, Phường 6, Quận 3, TP.HCM- Người liên hệ: Mr Thương 0985 072 728.
Khách hàng có nhu cầu xin liên hệ và nhận thông báo chi tiết tại:
VietinBank AMC
Số 76 Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM.
ĐT: (028) 6269 2020 - 3920 2020; Website: VietinBankAMC.vn;
Loading ...
Ý KIẾN / BẠN MUỐN MUA TÀI SẢN NÀY ?
(*)
(*)


(*)
TÀI SẢN XỬ LÝ CÙNG LOẠI