Vietinbank AMC

Ngày đăng tin: 08-10-2020
Khoản nợ có tài sản bảo đảm của Công ty TNHH Một Thành Viên Thành Phát
Tên tài sản :
Xử lý Khoản nợ có tài sản bảo đảm của Công ty TNHH Một Thành Viên Thành Phát
  • Hướng tài sản:
  • Vị trí tài sản:
  • Tình trạng pháp lý:

Chi tiết tài sản

1. Thông tin về khoản nợ:

1.1. Thông tin công ty:

- Tên: Công ty TNHH MTV Thành Phát;

- Địa chỉ: Số 783 Trần Phú, phường Blao, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

1.2. Dư nợ của Công ty TNHH MTV Thành Phát tại VietinBank Bảo Lộc tính đến hết ngày 30/9/2020 là: 36.746.421.624 đồng. Trong đó:

 - Dư nợ gốc: 23.250.000.000 đồng;

 - Lãi trong hạn: 9.947.464.661 đồng;

 - Lãi quá hạn: 3.548.956.963 đồng.

Nguyên trạng khoản nợ: VietinBank Bảo Lộc đã khởi kiện có bản án và quyết định thi hành án.

1.3. TSBĐ cho khoản nợ:

Tài sản thế chấp là 3 Quyền sử dụng đất (QSDĐ), bao gồm QSDĐ số T418237 vào sổ số 0200 QSDĐ/1951/QĐ(T) do UBND tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 17/8/2001; QSDĐ số T418514 vào sổ số 00105 QSDĐ do UBND tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 20/11/2002; QSDĐ số T418708 vào sổ số 00111 QSDĐ do UBND tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 10/7/2003. Tổng diện tích của 3 QSDĐ trên là: 223 ha gồm đất nông, lâm kết hợp tại xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

VietinBank Bảo Lộc bán toàn bộ khoản nợ với nguyên trạng khoản nợ, bao gồm: Toàn bộ các quyền và lợi ích gắn liền với khoản nợ của Bên bán đối với Bên nợ, quyền xử lý TSBĐ và các quyền, lợi ích khác có liên quan theo quy định của pháp luật thuộc quyền sở hữu của Bên bán; kể cả các quyền lợi, nghĩa vụ trước, trong và sau khi mua bán nợ. Phương thức mua bán không truy đòi.

2. Giá bán khoản nợ: Theo giá thị trường và thỏa thuận của các bên sau khi được VietinBank chấp thuận.

3. Cách thức chào mua khoản nợ:

3.1. Các cá nhân, tổ chức quan tâm đến việc mua nợ/TSBĐ liên hệ trực tiếp theo địa chỉ sau:

- VietinBank Bảo Lộc; địa chỉ: Số 01-03 Đường 28/3, Phường 1, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

- Liên hệ: Ông Nguyễn Quang Minh - Trưởng phòng Tổng hợp; Điện thoại: 0974.032.400.

- Thời gian liên hệ: Chậm nhất đến 17h00 ngày 15/10/2020.

3.2. Hoặc gửi Hồ sơ chào mua khoản nợ:

- Thành phần Hồ sơ gồm: Văn bản đề nghị mua nợ (ghi rõ giá chào mua); Hồ sơ năng lực tài chính. Bên ngoài Hồ sơ ghi rõ: “Hồ sơ chào mua khoản nợ của Công ty TNHH MTV Thành Phát”.

- Địa chỉ nhận Hồ sơ: Phòng Tổng hợp, VietinBank Bảo Lộc; địa chỉ: Số 01 - 03 Đường 28/3, Phường 1, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

- Thời hạn nhận Hồ sơ: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua khoản nợ có TSĐB gửi Hồ sơ chào mua đến đúng địa chỉ nêu trên trong thời hạn chậm nhất đến 17h00 ngày 15/10/2020. VietinBank Bảo Lộc có quyền từ chối bất kỳ Hồ sơ chào mua khoản nợ nào nhận được sau 17h00 ngày 15/10/2020.

4. Cách thức lựa chọn bên mua khoản nợ/TSBĐ:

VietinBank Bảo Lộc sẽ lựa chọn người mua theo nguyên tắc là người gửi đầy đủ hồ sơ hợp lệ và có giá chào mua cao nhất.
Khách hàng có nhu cầu xin liên hệ và nhận thông báo chi tiết tại:
VietinBank AMC
Số 76 Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM.
ĐT: (028) 6269 2020 - 3920 2020; Website: VietinBankAMC.vn;
Loading ...
Ý KIẾN / BẠN MUỐN MUA TÀI SẢN NÀY ?
(*)
(*)


(*)
TÀI SẢN XỬ LÝ CÙNG LOẠI
TÌM KIẾM TÀI SẢN