Vietinbank AMC

Ngày đăng tin: 05-02-2020
Khoản nợ của khách hàng Công ty TNHH xuất nhập khẩu Bao bì nhựa.
Tên tài sản :
Xử lý Khoản nợ của khách hàng Công ty TNHH xuất nhập khẩu Bao bì nhựa.
  • Hướng tài sản:
  • Vị trí tài sản:
  • Tình trạng pháp lý: Hồ sơ pháp lý đầy đủ

Chi tiết tài sản

1.      Thông tin khoản nợ:

Ø Thông tin Khách hàng: Công ty TNHH xuất nhập khẩu Bao bì nhựa

Đăng ký kinh doanh

:

0900471756 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hưng Yên đăng ký lần đầu ngày 07/10/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 13/12/2012

Địa chỉ

:

Km2 đường 179, xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

Người đại diện

:

Ông Ông Phí Văn Hào – Chức vụ: Giám đốc

CMND số

:

145072338  Do CA tỉnh Hưng Yên cấp ngày 25/03/1999

Ø Thông tin TSBĐ: Nhà và đất ở của ông Nguyễn Văn Thiện và bà Nguyễn Thị Vân Anh tại thửa đất số 6, tờ bản đồ số 14, địa chỉ tại: Thôn Sen - Hữu Bằng - Thạch Thất - Hà Nội (diện tích 208,3m2) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 764057 do UBND huyện Thạch Thất cấp ngày 24/7/2006, số vào sổ cấp  giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H.00017/QSDĐ/1064/QĐ/UB

                 VietinBank Bắc Hưng Yên bán toàn bộ khoản nợ với nguyên trạng khoản nợ, bao gồm: Toàn bộ các quyền và lợi ích gắn liền với khoản nợ của Bên bán đối với Bên nợ, quyền xử lý TSBĐ và các quyền, lợi ích khác có liên quan theo quy định của pháp luật thuộc quyền sở hữu của Bên bán; kể cả các quyền lợi, nghĩa vụ trước, trong và sau khi mua bán nợ. Phương thức mua bán không truy đòi.

Ø Thông tin dư nợ: Công ty TNHH xuất nhập khẩu Bao bì nhựa còn nợ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hưng Yên (trước đây là Chi nhánh Mỹ Hào) theo hợp đồng tín dụng số 01/2015-HĐTDHM/NHCT343-Bao Bì Nhựa ngày 07/01/2015 là:

Toàn bộ số tiền gốc, lãi, lãi quá hạn tính đến ngày 05/02/2020 chi tiết là:

+ Số tiền gốc: 4.373.000.000đ

+ Số tiền lãi, lãi quá hạn: 2.680.444.938đ

Tổng cộng: 7.053.444.938đ (Bẩy tỷ, không trăm năm mươi ba triệu, bốn trăm bốn mươi bốn nghìn, chín trăm ba mươi tám đồng)

Ø Giá chào bán: Theo giá thị trường và thỏa thuận của các bên sau khi được VietinBank chấp thuận.

2. Thời gian, địa điểm, hồ sơ đăng ký mua:

- Thời gian đăng ký: Từ ngày 05/02/2020 đến hết 17h00 ngày 14/02/2020 

            - Địa điểm đăng ký mua và nhận hồ sơ: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Hưng Yên (Đ/c: Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên)

            - Hồ sơ mua gồm: Văn bản đề nghị mua nợ (ghi rõ giá chào mua); Hồ sơ năng lực tài chính. Bên ngoài hồ sơ ghi rõ: “Hồ sơ chào mua khoản nợ của Công ty TNHH xuất nhập khẩu Bao bì nhựa”.

            VietinBank Bắc Hưng Yên có quyền từ chối bất kỳ Hồ sơ chào mua khoản nợ nào nhận được sau 17h ngày 14/02/2020.

            3. Cách thức lựa chọn bên mua khoản nợ:

            VietinBank Bắc Hưng Yên sẽ lựa chọn người mua theo nguyên tắc là người gửi đầy đủ hồ sơ hợp lệ và có giá chào mua cao nhất.

            4. Chi tiết xin liên hệ:

          Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Hưng Yên (Đ/c: Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên).

   - Anh Phạm Văn Thắng – Trưởng phòng Tổng hợp (SĐT: 0961670179)

            - Anh Trần Văn Khái – Trưởng phòng KHDN (SĐT: 0966503279)
Khách hàng có nhu cầu xin liên hệ và nhận thông báo chi tiết tại:
VietinBank AMC
Số 76 Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM.
ĐT: (028) 6269 2020 - 3920 2020; Website: VietinBankAMC.vn;
Loading ...
Ý KIẾN / BẠN MUỐN MUA TÀI SẢN NÀY ?
(*)
(*)


(*)
TÀI SẢN XỬ LÝ CÙNG LOẠI
TÌM KIẾM TÀI SẢN