VietinBank AMC thông báo xử lý
Ngày đăng tin: 31-08-2020
VietinBank AMC thông báo xử lý
Ngày đăng tin: 20-08-2020
VietinBank AMC thông báo xử lý
Ngày đăng tin: 20-08-2020
VietinBank AMC thông báo xử lý
Ngày đăng tin: 18-08-2020
VietinBank AMC thông báo xử lý: Nhà cửa, vật kiến trúc, Máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, công cụ dụng cụ, cây cối của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Phụng Phát, tại Cụm Công nghiệp Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày đăng tin: 18-08-2020
VietinBank AMC thông báo xử lý
Ngày đăng tin: 17-08-2020