Vietinbank AMC

Ngày đăng tin: 21-11-2018
Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại xã Lộc Hòa, TP. Nam Định
Tên tài sản :
Xử lý Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại xã Lộc Hòa, TP. Nam Định
  • Hướng tài sản:
  • Vị trí tài sản:
  • Tình trạng pháp lý: Hồ sơ pháp lý đầy đủ

Chi tiết tài sản

I. Tên, địa chỉ tài sản cần xử lý:

1. Quyền sử dụng 3733,8 m2 đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, hạn sử dụng đến ngày 15/10/2043 tại xã Lộc Hòa, TP Nam Định. (Mặt ngõ 212 (nay là 496) đường Điện Biên).

2. QSD 193,1 m2 đất ở tại ngõ 212 (nay là số 37/496), đường Điện Biên, Xóm 2, Tân An, Xã Lộc Hòa, TP Nam Định.

3. Nhà và QSD đất ở tại số 236 (nay là 520), đường Điện Biên, Xóm 2, Tân An, Xã Lộc Hòa, TP Nam Định.

II. Đặc điểm, tình trạng tài sản

1. Tài sản 1: QSD đất tại xã Lộc Hòa, TP Nam Định (mặt ngõ 212 (nay là 496) đường Điện Biên) theo Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CB224859 do UBND tỉnh Nam Định cấp ngày 08/01/2016, số vào sổ cấp GCN: CT01827.

-         Vị trí (theo khung giá UBND tỉnh):

-         Diện tích:

-         Hình thức sử dụng:

 

-         Mục đích sử dụng:

-         Thời hạn sử dụng:

-         Nguồn gốc sử dụng:

-         Sơ đồ thửa đất:

-         Tình trạng pháp lý:

 

1 q      2 x       3 q      4 q

3.733,8 m2 .

Sử dụng riêng: 3.733,8 m2

Sử dụng chung: 0 m2

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Đến ngày 15/10/2043

Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

Thửa đất số: 329 Tờ bản đồ số: 24.1

DT quy hoạch cấp GCNQSD đất: 40,4 m2.

DT quy hoạch không cấp GCNQSD đất: 141,5 m2

2. Tài sản 2:  QSD 193,1 m2 đất tại ngõ 212 (nay là số 37/496), đường Điện Biên, Xóm 2, Tân An, Xã Lộc Hòa, TP Nam Định theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số bìa AK853390 số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 13-69302499 do UBND thành phố Nam Định cấp  ngày 07/09/2007.

-         Vị trí (theo khung giá UBND tỉnh):

-         Diện tích:

-         Hình thức sử dụng:

-         Mục đích sử dụng:

-         Thời hạn sử dụng:

-         Nguồn gốc sử dụng:

 

-         Sơ đồ thửa đất:

-         Tình trạng pháp lý:

1 ¨       2 ý     3 q      4 ¨

193,1 m2

Sử dụng riêng:  193,1 m2

Đất ở tại nông thôn

Lâu dài

Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Thửa số :  52 Tờ bản đồ số: 24.2         

DT quy hoạch cấp GCNQSD đất: 19,0 m2.

DT quy hoạch không cấp GCNQSD đất: 10,0 m2

3. Tài sản 3: Nhà và QSD đất tại số 236 (nay là 520), đường Điện Biên, Xóm 2, Tân An, Xã Lộc Hòa, TP Nam Định theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AG619555 số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 13-69300810 do UBND thành phố Nam Định cấp  ngày 06/09/2006.

-         Vị trí (theo khung giá UBND tỉnh):

-         Diện tích:

-         Hình thức sử dụng:

-         Mục đích sử dụng:

-         Thời hạn sử dụng:

-         Nguồn gốc sử dụng:

 

-         Sơ đồ thửa đất:

-         Tình trạng pháp lý:

1 x       2 ¨     3 q      4 ¨

138,1 m2

Sử dụng riêng:  138,1 m2

Đất ở tại nông thôn

Lâu dài

Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Thửa số :  298     Tờ bản đồ số: 24.1          

Không thuộc KV quy hoạch x: 114,0 m2

Thuộc KV quy hoạch ý  : 24,1 m2

v  Tài sản trên đất:

-         Loại nhà/công trình xây dựng:

-         Cấp nhà/công trình xây dựng:

-         Diện tích xây dựng:

-         Diện tích sàn:

-         Kết cấu nhà ở:

-         Năm hoàn thành:

-         Tình trạng pháp lý:

 

Nhà ở

Nhà 1tầng .

60m2

60 m2

Tường gach, mái Bê tông cốt thép

2000

Không tranh chấp x           

Không thuộc KV quy hoạch x 

III. Giá bán/ chuyển nhượng dự kiến: Theo thỏa thuận.

Khách hàng có nhu cầu xin liên hệ và nhận thông báo chi tiết tại:
VietinBank AMC
Số 76 Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM.
ĐT: (028) 6269 2020 - 3920 2020; Website: VietinBankAMC.vn;
Loading ...
Ý KIẾN / BẠN MUỐN MUA TÀI SẢN NÀY ?
(*)
(*)


(*)
TÀI SẢN XỬ LÝ CÙNG LOẠI
TÌM KIẾM TÀI SẢN