Vietinbank AMC

Ngày đăng tin: 11-09-2018
Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ Khu vực Thới An 3, Phường Thuận An, Quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ (Nhà kho, Văn phòng làm việc)
Tên tài sản :
Xử lý Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ Khu vực Thới An 3, Phường Thuận An, Quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ (Nhà kho, Văn phòng làm việc)
Giá tài sản :
20.000.000.000 đồng
  • Hướng tài sản:
  • Vị trí tài sản:
  • Tình trạng pháp lý: Hồ sơ pháp lý đầy đủ

Chi tiết tài sản

  • ·        Giấy chứng nhận QSDĐ số L 068707 do UBND Tỉnh Cần Thơ cấp ngày 09/1/1998. 

Số tờ bản đồ

Số thửa

Diện tích (m2)

Mục đích sử dụng

Thời hạn sử dụng

06

1796

300

T

Lâu dài

1796

228

LNK

50 năm

142

1.788

CDK

Lâu dài

143

2.936

CDK

Lâu dài

144

1.452

CDK

Lâu dài

145

1.140

CDK

Lâu dài

Cộng:

7.844

  • ·        Giấy chứng nhận quyền sở hữu cơ sở số 100/CN.CQ.UBH 2008 do UBND huyện Thốt Nốt cấp ngày 03/10/2008.
  • ·        Giấy chứng nhận quyền sở hữu cơ sở số 101/CN.CQ.UBH 2008 do UBND huyện Thốt Nốt cấp ngày 03/10/2008.
  • ·        Giấy chứng nhận QSDĐ số S 289352 do UBND Thành Phố Cần Thơ cấp ngày 30/11/2004.

+ Thửa đất số            : 1

+ Tờ bản đồ số : 10

+ Diện tích    : 580 m2  (Năm trăm tám mươi mét vuông)

+ Mục đích sử dụng: Bãi bồi.

+ Thời hạn sử dụng: Sử dụng đến ngày 22/3/2034.

+ Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

  • ·        Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CN 463891 do STNMT TP.Cần Thơ cấp ngày 02/8/2018.

+ Thửa đất số            : 141

+ Tờ bản đồ số : 6

+ Diện tích    : 4.994,8 m2  (Bốn nghìn chín trăm chín mươi bốn phẩy tám mét vuông)

+ Hình thức sử dụng:

·        Sử dụng riêng: 4.994,8 m2  (Bốn nghìn chín trăm chín mươi bốn phẩy tám mét vuông)

·        Sử dụng chung: / 

+ Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

+ Thời hạn sử dụng: Sử dụng đến ngày 22/3/2034.

+ Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

- Giá bán dự kiến: 20.000.000.000 đồng

Khách hàng có nhu cầu xin liên hệ và nhận thông báo chi tiết tại:
VietinBank AMC
Số 76 Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM.
ĐT: (028) 6269 2020 - 3920 2020; Website: VietinBankAMC.vn;
Loading ...
Ý KIẾN / BẠN MUỐN MUA TÀI SẢN NÀY ?
(*)
(*)


(*)
TÀI SẢN XỬ LÝ CÙNG LOẠI
TÌM KIẾM TÀI SẢN