Vietinbank AMC

ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Nghiệp vụ đấu giá tài sản là nghiệp vụ gắn liền với hoạt động xử lý tài sản của ngân hàng. VietinBank AMC có chức năng và đầy đủ điều kiện thực hiện đấu giá tài sản, phạm vi hoạt động trên toàn quốc, với kinh nghiệm hơn 17 năm thực hiện đấu giá thành hơn 300 tài sản, thu hồi hơn 2.500 tỷ đồng cho VietinBank. Hoạt động đấu giá tài sản của VietinBank AMC chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, tăng giá trị tài sản và hiệu quả xử lý tài sản để thu hồi nợ.

     VietinBank AMC hiện có 03 luật sư, 07 đấu giá viên, là đơn vị tổ chức đấu giá tài sản đáng tin cậy mà các Chi nhánh/Đơn vị VietinBank, các cá nhân, tổ chức khác ưu tiên tìm đến khi có nhu cầu đấu giá tài sản.